Hlavní stránka

Posezení při guláši

20.06.2020, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - Aktuality) 

 

 Český zahradkářský svaz Hájov Vás srdečně zve

 

v sobotu 11. července 2020


na tradiční posezení při guláší s harmonikou

 na zahrádkářké chatě.

 

První porce v 16 hodin. Srdečně jste všichni zvání.

 

Pozvánka/Plakát otevřít

 

Zápis z jednání OV

11.06.2020, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

 Zápis č. 17 z jednání OV dne 16.4.2020

 Zápis č. 18 z jednání OV dne 1.6.2020

Oznámení o změně výbru MS Příbor - Hájov

05.06.2020, Valentin Putala (Myslivecký spolek Příbor - Hájov) 

Název:

Myslivecký spolek PŘÍBOR - HÁJOV
IČ: 48 21 49 99
Sídlo: Na nivách 1647, 742 58 Příbor
   
Statutární orgán: předseda mysliveckého spolku
- Bc. Valentin Putala
   
Výbor:  
předseda: Bc. Valentin Putala
místopředseda: Ing. Petr Španihel
myslivecký hospodář: Ing. Daniel Blažek
finanční hospodář: Ing. Martin Kubáň
jednatel:

Petr Fiedler

Výše uvedené změny odráží změnu členů výboru. Dále došlo ke změně brigádního referenta (nově Pavel Kmeťko ml.)a revizního referenta (Martin Kaplan).

Oprava povrchu místních komunikací

29.05.2020, Ondřej Sýkora 

Dne 1. 6. 2020 zahájí firma SWIETELSKY stavební s.r.o. v rámci zakázky „Opravy komunikací 2020“ práce na úpravě povrchů místních komunikací v Příboře a Hájově. Po ukončení frézování na Myslbekově ulici v Příboře se bude pokračovat ve frézování na Hájově, na místní komunikaci od čp. 120 po silnici III/4863 a na místní komunikaci od čp. 91 a čp. 138 po silnici III/4863. Po frézování bude následovat pokládka nového živičného povrchu na těchto ulicích. Motoristům budou informace o omezení provozu v těchto úsecích předány prostřednictvím provizorního dopravního značení. Majitelům nemovitostí, kteří budou mít po dobu provádění prací omezené přístupy a příjezdy tyto informace sdělí zástupci zhotovitele. Předpokládaný časový postup prací však může být ovlivněn nepříznivými povětrnostními podmínkami.
Prosíme tímto občany o pochopení a především o dodržování bezpečnostních opatření v místech stavby a pohybu stavební techniky.

Vzpomínka osvobození obce

06.05.2020, Ondřej Sýkora 

Na základě vládních opatřená jsme i na Hájově byli nuceni zrušit veřejnou pietní vzpomínku výročí osvobození naší obce. Abychom alespoň částečně dostáli tradici akce, které se na Hájově každoročně účastní desítky lidí, položili jsme 5. května společně s panem Radkem Jurečkou, panem Jiřím Kuchařem a panem Jaroslavem Šrámkem za zvuku tónů statní hymny smuteční kytici, zapálili svíčku a věnovali tichou vzpomínku všem těm, kteří obětovali své životy proto, abychom my mohli žít.

V této nelehké době a situaci je nasnadě ohlédnout se do minulosti a při příležitosti vzpomínky osvobození porovnat závažnost těchto těžko porovnatelných období. Proto pevně věřím, že v příštím roce již proběhne vzpomínka osvobození tradičním způsobem za účasti občanů naší obce.

 

Ondřej Sýkora    

předseda OV Hájov

 

Sběr železného šrotu

28.04.2020, Ondřej Sýkora 

Odstávka el. energie

21.04.2020, Ondřej Sýkora 

ČEZ informuje občany města o plánované odstávce elektrické energie dne 23.4.2020 od 7:30 do 18:30 v místní částí Hájov čp. 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 74, 98, 99, 100, 104, 105, 108, 110, 111, 117, 130, 153, 9002, parc. č. 279/7, parc. č. 313/1, parc. č. 347/19.

Odstávka el. energie

08.04.2020, Ondřej Sýkora 

ČEZ informuje občany města o plánované odstávce elektrické energie dne 28.4.2020 od 7:30 do 18:30 v místní části Hájov v úseku od kaple na skůrku.

Odstávka se bude týkat těchto odbrných míst
čp. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 29, 40, 41, 57, 59, 68, 83, 116, 119, 121, 123, 128, parc. č. 222/2, parc. č. 222/8, parc. č. 222/9, parc. č. 219/2, 493.

Odstávka el. energie

31.03.2020, Ondřej Sýkora 

ČEZ informuje občany města o plánované odstávce elektrické energie dne 16.4.2020 od 7:30 do 19:30 na území celého Hájova.

Sběr železného šrotu

17.03.2020, Ondřej Sýkora 

SDH Hájov oznamuje, že sběr železného šrotu, který měl probíhat v sobotu 21.3., se odkládá. Náhradní termín sběru bude včas oznámen.

Informace

16.03.2020, Ondřej Sýkora 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace zasedl dnes 16.3.2020 krizový tým města Příbora, který na svém jednání přijal následující kroky, opatření a doporučení s okamžitou platností:

Městský úřad je otevřen pro veřejnost pouze v pondělí od 14:00 do 17:00 hod. a ve středu od 8:00 do 11:00 hod. I v těchto dnech žádáme občany o vyřizování pouze nezbytně nutných úkonů. Pracovníci MÚ jsou i nadále k dispozici prostřednictvím telefonních a e-mailových komunikačních prostředků. Provoz veškerých pokladen MÚ je pro veřejnost plně uzavřen. Žádáme tímto veřejnost o bezhotovostní platby. Hotovostní platby budou umožněny až po zrušení mimořádných opatření.
Veřejné WC a sběrný dvůr jsou uzavřeny.
Pro občany v karanténě anebo zdravotně omezené bez pomoci bližních je k dispozici telefonní linka 556 455 444, na kterou se mohou potřební obrátit s požadavky na nákup základních potravin a hygienických potřeb s dodací lhůtou do 48 hodin. Za potřebné jsou v tomto smyslu považovány rodiny, které jsou v karanténě, a senioři bez možnosti zásobování rodinnými příslušníky. Při objednávce budou vyžadovány osobní údaje.
Veškeré omezení platí do odvolání

INFO

13.03.2020, Martin Böhm 

Vážení návštěvníci bohoslužeb, plně respektujeme nařízení Vlády ČR ze dne 12.3, prohlášení českých a moravských biskupů a rozhodnutí ostravsko-opavského biskupa Františka V. Lobkowicze k nouzovému stavu a proto sdělujeme:

  • všechny pravidelné bohoslužby v Hukvaldech, Rychalticích a v Hájově se ruší od 13.3 do odvolání.
  • ruší se také pravidelné akce Trojlístku, adorace NSO a společné pobožnosti
  • plánované svatby se uskuteční za předpokladu, že bude dodržen max. počet osob 30 (vč. kněze, varhaníka a dalšího doprovodu)
  • v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování volejte na tel. číslo 731 625 685
  • intence mší svatých budou odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno (v neděli pouze jedna), ale ve Společenském centru a bez účasti věřících.

Po dobu trvání mimořádných opatření otec biskup František uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Všem věřícím doporučujeme sledování bohoslužeb prostřednictvím sdělovacích prostředků. Na farních stránkách budeme zveřejňovat informace ohledně možnosti svátosti smíření a udělování svatého přijímání. Spojme se také každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie.

P. Dariusz A. Jedrzejski, farář

Uzavírka silnice pod mostem přes D48

11.03.2020, Ondřej Sýkora 

Oznámení o úplné uzavírce sil. III/4806 v místě mostu ev. č. 48-034 a obslužné komunikace C116 v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ dojde z důvodu montáže nosníků nového mostu k úplné uzavírce silnice III/4806 (směr Hájov) v místě mostu ev. č. 48-034 a obslužné komunikace C116 (směr Kateřinice) od okružní křižovatky sil. D48 x sil. III/04825 (ul. Místecké) x MK Boženy Němcové x C116 po křižovatku se sil. III/4806.

Termín uzavírky je stanoven od 13.03.2020 od 17:30 hod. do 14.03.2020 do 17:30 hod.

Objízdná trasa bude vedena přes Hájov po sil. III/4863 a sil. III/4806, dále po dálnici D48, sil. II/486 přes Fryčovice, Brušperk, sil. III/4807 přes Trnávku a III/4806 Kateřinice a zpět, viz příloha.

Příloha

Zápis z jednání OV

10.03.2020, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

 Zápis č. 15 z jednání OV dne 27.1.2020

 Zápis č. 16 z jednání OV dne 17.2.2020

Sběr železného šrotu

10.03.2020, Ondřej Sýkora 

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace