Kronika

    Hájovskou historii začal psát v roce 1924 pan řídící učitel Alois Šťastný, první učitel naší školy a následně pokračovali další hájovští kronikáři.

    Obecní kronika je teď v rukou kronikáře pana Dalibora Matuly a jeho spolupracovníků, kteří převzali vedení kroniky od paní Miroslavy Matoušové a jejích spolupracovnících, především pana Jana Matuly a paní Ludmily Sviederkové. Jejich zásluhou se v dalším zapisování místních událostí průběžně pokračuje.

    Pro zájemce jsou u Dalibora Matuly zpřístupněny nejen klasické papírové, ale i elektronické kopie těchto kronik.

Kronika v elektronické podobě

1981 - 1982
1983 - 1984
1985 - 1986
1987 - 1988
1989 - 1990
1991 - 1992
1993 - 1994
1995 - 1996
1997 - 1998
1999 - 2000
2001 - 2002
2003 - pdf
2004 - pdf
2005 - pdf
2006 - pdf
2007 - pdf
2008 - pdf
2009 - pdf
2010 - pdf
2011 - pdf
2012 - pdf
2013 - pdf
2014 - pdf
2015 - pdf
2016 - pdf
2017 - pdf
2018 - pdf
2019 - pdf
2020 - pdf
2021 - pdf
2022 - pdf
2023 - pdf

Vstup do administrace