Kronika

    Hájovskou historii začal psát v roce 1924 pan řídící učitel Alois Šťastný, první učitel naší školy a následně pokračovali další hájovští kronikáři.

    Obecní kronika je teď v rukou kronikářky paní Miroslavy Matoušové a jejích spolupracovnících, především panu Janu Matulovi a paní Ludmile Sviederkové. Jejich zásluhou se v dalším zapisování místních událostí průběžně pokračuje.

    Pro zájemce jsou u paní kronikářky Miroslavy Matoušové (tel.: 732 455 733) zpřístupněny nejen klasické papírové, ale i elektronické kopie těchto kronik.

Kronika v elektronické podobě

1981 - 1982
1983 - 1984
1985 - 1986
1987 - 1988
1989 - 1990
1991 - 1992
1993 - 1994
1995 - 1996
1997 - 1998
1999 - 2000
2001 - 2002
2008 - pdf
2009 - pdf
2010 - pdf
2011 - pdf
2012a - pdf
2013a - pdf