Myslivecký spolek Příbor - Hájov

Tisková zpráva za rok 2023

05.02.2024, Valentin Putala 

Tisková zpráva2023 (Tiskova_zprava_o_cinnosti_MS_Hajov_za_rok_2023.doc)

Zpráva o činnosti za rok 2022

19.01.2023, Valentin Putala 

docs/uploaded/230119_c3_3734/Tiskova_zprava_o_cinnosti_MS_Hajov_za_rok_2022.pdf

Zpráva o činnosti za rok 2021

22.03.2022, Valentin Putala 

(Tiskova_zprava_o_cinnosti_MS_Hajov_za_rok_2021.pdf)

Oznámení o změně výbru MS Příbor - Hájov

05.06.2020, Valentin Putala 

Název:

Myslivecký spolek PŘÍBOR - HÁJOV
IČ: 48 21 49 99
Sídlo: Na nivách 1647, 742 58 Příbor
   
Statutární orgán: předseda mysliveckého spolku
- Bc. Valentin Putala
   
Výbor:  
předseda: Bc. Valentin Putala
místopředseda: Ing. Petr Španihel
myslivecký hospodář: Ing. Daniel Blažek
finanční hospodář: Ing. Martin Kubáň
jednatel:

Petr Fiedler

Výše uvedené změny odráží změnu členů výboru. Dále došlo ke změně brigádního referenta (nově Pavel Kmeťko ml.)a revizního referenta (Martin Kaplan).

Hon na drobnou zvěř

13.01.2020, Valentin Putala 

Dne 23.11.2019 uspořádal Myslivecký spolek Hájov v honitbě Příbor - Hájov tradiční hon na drobnou zvěř. Členové MS Příbor - Hájov se spolu s pozvanými hosty, mohli těšit na společné lovecké zážitky, o které nebylo jak při samotném lovu, tak na poslední leči nouze. Celkem se slovilo 22 ks zajíce polního. Po skončení honu byli všichni účastníci pozváni na poslední leč, která se konala na myslivecké chatě. Na tomto místě je potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a pohodovém průběhu honu.

Do nadcházejícího roku 2020 přeje MS Hájov všem přátelům myslivosti (i těm ostatním...:-) vše nejlepší.

 

 

Výřad 2019Pasování na krále honuMyslivecký soud

 

Hon

09.02.2018, Ondřej Sýkora 

   

Hon na drobnou zvěř

08.02.2018, Valentin Putala 

Dne 24.11.2017 se uskutečnil hon na drobnou zvěř. Oproti loňskému roku panovalo příznivější počasí a členové MS Příbor - Hájov, spolu s pozvanými hosty, mohli těšit na společné lovecké zážitky. Na výřadu se na konci honu skvělo 8 kachen divokých, 24 kusů bažanta obecného (kohout), 16 kusů zajíce polního a 1 lišku. Úspěšným lovcem a následně pasovaným králem honu se stal dlouholetý předseda MS - JUDr. František Berger. Upřímné "Lovu zdar".

 

Valentin Putala

Jednatel

29.03.2017, Valentin Putala 

XVIII. myslivecký ples na Hájově

 

Bc. Valentin Putala, jednatel MS Příbor - Hájov

 

 

V sobotu dne 25.února 2017 proběhl již tradiční "XVIII. myslivecký ples" na Hájově, který uspořádal Myslivecký spolek Příbor - Hájov za finanční podpory města Příbora. Oficiální zahájení plesu proběhlo za troubení mysliveckých signálů A. Dyka, spojených se zpěvem, a to v 8.00 hodin večer. Předseda mysliveckého spolu všechny přítomné hosty srdečně přivítal a samotný ples tak slavnostně zahájil. K poslechu a tanci zahrála hudební skupina Remix. Členové mysliveckého spolku Příbor - Hájov měli tu čest návštěvníky uhostit mysliveckým menu, které bylo připraveno ze zvěřiny z honitby Příbor - Hájov. Dále byla připravena pro návštěvníky plesu připravena bohatá tombola. Podle reakcí návštěvníků, z nichž byli někteří i návštěvníci ze Slovenska, se průběh akce zdařil a přítomní se dobře bavili.

 

 

 

Myslivecký spolek Příbor - Hájov tímto velmi děkuje městu Příboru za finanční pomoc, formou grantu na tuto akci, bez kterého by nebylo možné celou akci úspěšně zrealizovat.

 

Myslivecký ples na Hájově

04.05.2016, Valentin Putala 

 

Myslivecký spolek PŘÍBOR-HÁJOV uspořádal dne 27. 2. 2016 tradiční letos již XVI. myslivecký ples v kulturním domě na Hájově. Ples byl zahájen v 19,00 hod. loveckými fanfárami podle mysliveckých tradicí a zvyklostí. Pro účastníky plesu, kterého se zúčastnilo 110 občanů z Hájova, Příbora a okolních obcí, dokonce i ze Slovenska, byla připravena bohatá slosovatelná sbírka a kvalitní občerstvení v podobě mysliveckých specialit ze srnčí a kančí zvěřiny. Při losování sbírky návštěvníci plesu obdrželi zvěřinu v podobě bažantů, zajíců, divokých kachen, dančí kýty, malého divočáka, srnčího kusu a spoustu dalších věcných cen, kterými do sbírky přispěli místní podnikatelé a další sponzoři.

     Podle hodnocení účastníků plesu tito byli s průběhem a organizací plesu velmi spokojeni, při hudbě k tanci i poslechu se dobře bavili a projevili zájem účastnit se plesu i v příštím roce. Proto také byl ples ukončen až před třetí hodinou ranní. Snad jedinou „vadou na kráse“ byla malá kapacita sálu v kulturním domu, protože zájemců o účast na plese bylo daleko více než míst v sále.

     Myslivecký spolek PŘÍBOR-HÁJOV tímto velmi děkuje Městu Příbor za finanční pomoc formou grantu na tuto akci, protože bez této finanční pomoci by myslivci nemohli ples uskutečnit v takovém rozsahu, jak si návštěvníci plesu zaslouží.

Změna názvu a nově zvolený výbor MS

04.05.2016, Valentin Putala 

Na základě rozhodnutí krajského soudu v Ostravě byl změněn původní návzev "Myslivecké sdružení Příbor - Hájov" na nově platný: "Myslivecký spolek Příbor - Hájov". Stalo se tak na základě nového občanského zákoníku 98/2012 Sb.

V souvislosti s těmito skutečnostmi došlo k volbě nového výboru spolku. Členskou základnou byli zvoleni:

a) předseda:  JUDr. František Berger

b) místopředseda: Václav Jalůvka

c) jednatel: Bc. Valentin Putala

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace