Farnost

14.01.2014, Ondřej Sýkora 

15.8.1935 byla v obci Hájov posvěcena kaple Nanebevzetí Panny Marie. Byla postavena svépomocí občanů v hodnotě Kč 39 800,-.

Na konci 20. století bylo třeba celou kapli zrekonstruovat včetně střechy. Našel se kolektiv starších i mladších věřících, různých řemeslníků, který se ujal přestavby opět svépomocí. Práce byly započaty 22.7.1996. rekonstrukce byla částečně financována z dotace města Příbor, ale většina prací byla hrazena z darů věřících, a to jak místních, tak i z okolí. V kapli se po celo dobu přestavby komnaly bohoslužby.

Kaple byla vysvěcena dne 28.8.1999 biskupem Václavem Lobkovicem. 13.11.1998 zajistil Petr Strakoš z Fryčovic, který u nás hrál od svých 12-ti let (od r. 1988) na harmonium, starší varhany ze Starého Jičína od paní profesorky Ervíny Kozákové. Opravil a doladil je s panem Jiřím Gřešem z Fryčovic. Na svatého Štěpána 26.12.1998 již na ně hrál.

K vánocům 1999 jsme dostali pro kapličku vyřezávaný betlém od pana děkana Josefa Maňáka z Místku.

17.5.2001 byly v kapli zabudovány nové lavice.
16.12.2001 se začína topit novým elektrickým topením.
11.5.2003 byl posvěcen kapitulním vikářem Marcelem Tesaříkem nový zvon, který nese jméno "Panna Maria".

Bohoslužby jsou v kapličce pravidelně ve čtvrtek v 17 hod. a v neděli v 11:00 hodin.

Hájov jestále farností Rychaltickou, kde je pochována většina občanů Hájova.

Dojíždí k nám p. farář z Rychaltic páter Dariusz Jedrzejski.

Hájovské varhany

Varhaní pozitiv od varhanáře Karla Neussera z Nového Jičína

Dispozice varhan
   Bourdon - 8'
   Super Octava - 2'
   Geigen principal - 8'

Ukázky ze hry:
Nahráno 3. a 4. července 2003
   Růže krásná - mariánská píseň - hraje Petr Strakoš
   Preludium a fuga A-moll - J.S.Bach - hraje Petr Strakoš
   Preludium C-dur - L. Mach - hraje Václav Petr

Fotografie

Vstup do administrace