Památky

18.04.2013, Ondřej Sýkora 

Památkami místního významu v Hájově jsou:

 Hájovský dvůr z 16. století

 Škola z r. 1887

 Kříže:

      kamenný kříž u bývalé školy
        Pískovcový kříž je z roku 1890 - historie kříže je neznáma.

      dřevěný kříž u dvora
        historie kříže je neznáma

      dřevěný kříž v Kopčance
        Kříž byl obnoven a posvěcen v r. 1994 za přičínění farníků z Hájova. Na kříži
        najdeme nápis o nešťastné tragedii z 13. října 1887 při které zahynul ředitel
        kn. arcib. panství pod Hukvaldy Antonín Skácel
        (pověst mluví o kočáru a splašení koní).

      dřevěná ikona sv. Františka na Černicích
        František z Assisi * září 1181, † 4. 10. 1226, italský mnich, básník;
        zakladatel řádu františkánů. v roce 1206 pod dojmem nadpřirozeného vidění
        zanechal bezstarostného života, rozdal majetek a stal se pokorným kajícníkem,
        v r. 1228 byl svatořečen.

      kamenný kříž z r. 1910, naproti domu č.p. 20
        Pověst říká, že se tam přihodilo mezi dvěma chlapci neštěstí se střelnou zbrani
        s následkem smrtí.

 Pomník padlýmz r. 1947
    Pomník byl postaven v roce 1947 firmou Tiahan z Místku za 13.000,- Kčs. Celkové
    náklady na vybudování včetně úprav prostranství tehdy činily 17 110,- Kčs.
    Současná úprava pomníku byla organizována Osadním výborem v r. 2001 a stála
    9 565,- Kč, kromě úpravy zeleně a terénu, které provedly Technické služby města
    Příbora.
 

Fotografie

Hájovský dvůr z 16. století Pomník padlým z r. 1947 Pomník padlým z r. 1947 Kamenný kříž z r. 1910 vedle čp. 20 Bývalá škola
 

Vstup do administrace