Historie

18.04.2013, Ondřej Sýkora 

    V místech dnešní obce byl od nepaměti Hájovský dvůr. Nevolníci byli už v 16. a 17. století roztroušeni v drobných osadách v těchto končinách a pracovali na panském.

    Hájov byl založen v letech 1780 - 1798 při parcelaci rychaltického dvora, po zrušení nevolnictví. Patřil k hukvaldskému panství, jež bylo majetkem olomouckého biskupství. Obyvatelé se živili zemědělstvím, na katastru obce hospodařily panské dvory Hájov a Haškovec. Pozemkové knihy byly zavedeny od r. 1795, hranice obce byly určeny v Brně v r. 1831.

    Hájov byl po svém vzniku osadou Rychaltic až do roku 1850. V té době měla obec 53 domovních čísel, obyvatel bylo 354.

    Od roku 1850 byla obec samostatná - v obcích se volila obecní zastupitelstva. Obyvatele kupovali půdu do svého vlastnictví. Samostatná škola byla založena v roce 1887.

    V r. 1910 byla v obci zřízena poštovna, která podléhala správě v Příboře. V r. 1935 byla dokončena stavba a i slavnostně vysvěcena kaple.

    V r. 1939 se začala provádět elektrifikace - práce byly v době války zastaveny.
Dokončení elektrifikace bylo v r. 1952 včetně 22 světel veřejného osvětlení.

Mezi další důležité poválečné stavby patří:

 

1945 - 1955
byl vybudován skupinový vodovod 
 
1949 - 1952
byl vybudován místní rozhlas
 
1949
byla zavedena pravidelná autobusová doprava do Příbora a Kopřivnice
 
1952 - 1963
byla vybudována požární zbrojnice s kanceláří MNV a knihovnou
 
1969 - 1971
bylo dobudováno společenské a kulturní středisko s pohostinstvím
 
1976
Hájov jako samostatná obec zanikla a provedenou integrací se stala součástí Příbora
 
 

Vstup do administrace