Český zahrádkářský svaz - základní informace

Složení výboru z. o. ČZS Hájov 2019 - 2024

24.03.2019, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - základní informace) 

Na výroční schůzi, která se konala dne 9. března 2019 byl zvolen nový výbor a revizní komise, složená s těchto členů

K 9.3.2019 má zahrádkářský svaz Hájov 35 členů. Výbor je 15 členný.

předseda MATULA Václav
místopředseda KUCHAŘ Libor

správce chaty

a zahrady

PRAŠIVKA Stanislav

tajemník

( jednatel )

BÖHM Martin
účetnictví

KUCHAŘOVÁ Lucie

od 3.5.2019 převzala

Adéla Matulová Jalůvková

 

   
Kronikář MATULA Alois v roce 2021 převzala Kelnarová Pavlína
revizní komise

KUCHAŘOVÁ Lucie
KEJÍK Daniel

MATULA Marek

   
Členové

Radek Jurečka

BÖHM Miroslav
KAVKA Vladimír
KRAMOLIŠ Miroslav
PUSTĚJOVSKÝ David

PUSTĚJOVSKÁ Katka

MATULOVÁ Jana

KABÁT Milan

 

 

 

 

Vstup do administrace