Myslivecký spolek Příbor - Hájov

Hon na drobnou zvěř

08.02.2018, Valentin Putala (Myslivecký spolek Příbor - Hájov) 

Dne 24.11.2017 se uskutečnil hon na drobnou zvěř. Oproti loňskému roku panovalo příznivější počasí a členové MS Příbor - Hájov, spolu s pozvanými hosty, mohli těšit na společné lovecké zážitky. Na výřadu se na konci honu skvělo 8 kachen divokých, 24 kusů bažanta obecného (kohout), 16 kusů zajíce polního a 1 lišku. Úspěšným lovcem a následně pasovaným králem honu se stal dlouholetý předseda MS - JUDr. František Berger. Upřímné "Lovu zdar".

 

Valentin Putala

Jednatel

Vstup do administrace