Klub důchodců

VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU DŮCHODCŮ NA HÁJOVĚ 19.2.2017

31.07.2017, Ondřej Sýkora (Klub důchodců) 

Uplynul rok a nastal čas bilancování. Členové Klubu důchodců na Hájově se sešli v neděli 19. února na výroční schůzi, aby se také ohlédli za minulým rokem. Schůzi zahájila a řídila p. Ludmila Matulová. Přivítala přítomné a hosty a seznámila nás s programem. Minutou ticha jsme uctili památku za zemřelou členku. Předsedkyně p. Barbara Zárubová poděkovala všem členům za práci pro klub během roku.

Poděkovala též starostovi Ing. B. Majerovi, místostarostce Ing. D. Foriškové a předsedovi osadního výboru p. R. Jurečkovi, kteří naše jednání navštívili, za přízeň a podporu, které se důchodcům od představitelů města a obce dostává.

P. Alena Kubečková seznámila přítomné s kulturní činností v loňském roce a skutečně se toho udalo hodně. Uskutečnili jsme návštěvy ostravských divadel, navštívili jsme děti v mateřské školce u příležitosti Vánoc a Svátku matek, pravidelně vždy popřejeme jubilantům. Naopak muži obdarovali ženy u příležitosti MDŽ. Také jsme pořádali zájezdy autobusem nebo osobními auty. Prostě klub žil naplno. Nechyběla ani každoroční výstava ovoce a výpěstků a spousta jiných společných akcí.

Dalším bodem byly volby. Stávající předsedkyně Barbora Zárubová požádala o uvolnění z funkce a taktéž z výboru. Funkci předsedkyně zastávala 18 let od založení klubu a má obrovský podíl na vzniku a činnosti klubu. Dovedla svou rozvážností a lidským přístupem stmelit kolektiv tolika lidí pro dobrou věc a patří jí za to dík. Poděkovali jsme a paní Zárubovou obdarovali alespoň kytičkou.

Novou předsedkyní jsme zvolili Alenu Kubečkovou a o kulturní činnost se má starat nová členka výboru Marcela Sýkorová. Jsme přesvědčeni, že jednohlasným souhlasem jsme se rozhodli správně.

Pokladní Ludmila Zárubová seznámila přítomné se stavem klubové pokladny a Josef Černý uzavřel oficiální jednání revizní zprávou o kontrole hospodaření.

V diskuzi vystoupili především hosté. Velmi si vážíme toho, že představitelé města si v neděli odpoledne najdou čas, přijdou mezi nás a řeknou nám, co je nového a co si ani v Měsíčníku nepřečteme. Diskuze byla pojata spíše jako beseda plná vzájemných informací. Závěrem se dá říct, že výroční schůze proběhla ve velmi přátelské atmosféře. Zajistila činnost Klubu důchodců na Hájově v dalším období. 

Nadále se budeme podílet na společenské činnosti a jsme ochotni aktivně podporovat představitele našeho města i obce. V tomto duchu mohla řídící schůze jednání ukončit.

 

Jan Matula, člen Klubu důchodců na Hájově

Dokument ke stažení

Vstup do administrace