Klub důchodců

04.10.2016, Jan Matula (Klub důchodců) 

Hájovští důchodci v r. 2015

 

 

Uběhl rok a zase nastal čas k bilancování. Důchodci se sešli na výroční členské schůzi v neděli 21. února 2016 ve společenské místnosti obecního domu, aby společně zhodnotili uplynulý rok.

Řídící schůze p. Ludmila Matulová přivítala všechny přítomné a hosty. Pozvání přijal starosta

ing. Bohumil Majer, místostarostka ing. Dana Forišková a předseda osadního výboru p. Radomír Jurečka.

 

Předsedkyně klubu p. Barbora Zárubová poděkovala členům za to, co dělají pro úspěšnou činnost klubu, každý podle svých možností. Poděkovala dále městu, konkrétně p. Starostovi, místo starostce a p. Radku Jurečkovi za dobrou spolupráci a přízeň, které se klubu důchodců od našich představitelů dostává. Velmi si této spolupráce považujeme a jsme rádi, když mezi nás přijdou. My se na oplátku zase staráme o výzdobu obecního domu a výsadbu a udržování muškátu na oknech. Přispíváme tím k pěknému prostředí a též jsme byli v rámci soutěže města odměněni. Je samozřejmostí, že se staráme o úklid kuchyně, skladu, praní záclon. Zkrátka to tady udržujeme pěkné.

Předsedkyně popřála všem hodně zdraví v tomto roce. Minutou ticha jsme vzpomněli na 2 zemřelé členy.

 

O tom, co se v minulém roce událo nás informovala p. Alena Kubečková, kulturní referentka. A protože kulturní činnost je velmi pestrá, některá, některé si zvlášť připomeneme.

 

 

Spolupráce s mateřskou školkou Moje Školka v Hájově.

 

 

První lednová středa patří návštěvě mateřské školky . Děti nám předvedou ještě svoji vánoční besídku a v květnu nás zase pozvou na Den matek a vždy nás obdarují milým dárečkem. Předvedly nám čertíky v pekle, sněhové vločky a sněhuláky. Děti byly velmi šikovné a tak jsme je též obdarovali. Spolupráce se školkou si velmi vážíme a jsme za to rádi.

 

MDŽ a velikonoce.

 

Na svátek žen naši muži nikdy nezapomenou. Popřáli nám všechno nejlepší a obdarovali kytičkou. Potěšilo nás to. Za to na velikonoce si přinesli tatary a všechny nás vyšlehali a také jarně navoněli, abychom byly zdravé.

 

Exkurze a zájezdy:

 

V červnu jsme se vydali do Sklenova na prohlídku vodního mlýny p. Ondříčka. I když je to jen za kopcem, mnozí z nás tam nikdy nebyli. Ještě z dětských let si vzpomínáme, že jsme po žních jeli kravským povozem přes Řehůvku semlít Ondříčkovi mouku. Majitelé nás přivítali štamprličkou, provedli mlýnem a řekli spoustu zajímavosti. Věnovali se nám k plné spokojenosti. Mlýn už funkční není, ale za prohlídku určitě stojí. Poděkovali jsme a přesunuli se na druhou část exkurze na kvasnicové pivo. Je to jen kousek, byl krásný den a nám pod břízami velmi chutnalo. Byli jsme tam auty, na bicyklech nebo pěšky. Jak kdo.

Druhý zájezd byl také v červnu a jeli jsme autobusem do arboreta v Bílé Lhotě za Olomoucem. Prošli jsme se krásnou zahradou různých stromů, keřů a květin. Bylo hezky a o to více jsme si prohlídky užili. Cestou jsme se zastavili v Lošticích na tvarůžky a pak pokračovali do Olomouce do arcibiskupského paláce, který je moc pěkný. Zájezd se všem velmi líbil. Přálo nám i počasí.

V září jsme si to namířili osobními auty směr Frenštát. Nejdříve jsme navštívili muzeum v bývalé škole Na Kopané, kde je výstava obrazů malíře Bartoše. Je to pozoruhodné dílo, zejména jeho malované kalendáře s pranostikami. Další zastávkou byl pohankový mlýn p. Šmajstrly. Před vlastní prohlídkou nás mlynář usadil v prostorném sále, nabídl nám kávu, pečivo a křupali jsme všichni pohanku o které tvrdil, že je moc zdravá, což všichni víme. Teprve potom následovala dlouhá a obsáhlá přednáška mlynáře nejen o pohance ve zdravé výživě, jeho mlýně, ale i o tom, jak se pohanka zpracovává ve světě. Bylo to moc zajímavé. Pak jsme si prohlédli mlýn, nakoupili pohanku, mouku z pohanky, ale i kmín, mák a jiné produkty.

 

Na čem jme si pochutnali.

 

Na Svatý Duch jsme smažili „vaječinu“ ve velkém. Ze 138 vajíček. A že máme dobré kuchařky, tak moc chutnala a snědla se všechna. Bez ohledu na cholesterol.

V létě jsme využili pěkného počasí a uvařili pod pergolou kotlíkový guláš. V pěkném prostředí jsme pobyli až do večera.

Dostali jsme sponzorský dar na nákup pstruhů. Zajeli jsme do obory je nachytat a připravili ke smažení. Naše výborné kuchařky je připravily a byla to zkrátka pochoutka. Peníze nám vyšly, tak jsme to zopakovali i v listopadu. Děkujeme sponzorovi, že na nás myslel.

Na hukvaldskou pouť nás chodí málo, tak ženy uvařily výbornou „vařonku“ a to nám pouť připomnělo.

 

Výstava ovoce, zeleniny a zahradních produktu.

 

V listopadu jsme uspořádali výstavku ovoce, zeleniny a toho, co se na zahrádkách urodilo. I když minulý rok byl extrémně suchý, dá se říct, že kvalitě ovoce to jen prospělo. Krásně vybarvená jablíčka a hrušky byly toho dokladem. Byla radost pohledět. Obdivovali jsme krásné kedlubny giganty, pastinák, celer, papriky feferonky, sušené ovoce a dokonce i mišpule, džemy, marmelády a též ovoce v tekutém stavu. Všechno jsme samozřejmě zařadili podle odrůd, ohodnotili, ochutnali. Na výstavce jsme se podíleli všichni a spokojenost byla veliká.

 

Vánoční čas.

 

Mikuláš přijel s čerty a andělem v kočáře taženým černými koňmi. Přivezl dětem dárky a spolu s představiteli obce rozsvítil krásný vánoční strom, na který je z klubu pěkně vidět. Vánoční stromek jsme si nastrojili i my a postavili betlém. Je to vzpomínka na p. Václava Sýkoru, který jej vyrobil a důchodcům daroval. Stoly jsme vyzdobili větvičkami jmelím a rozsvítili svíčky. A k této vánoční atmosféře patří i ochutnávka cukroví a došlo i na koledy.. Tak jsme si užili krásného vánočního času a rozloučili se se starým rokem.

 

 

Jubilanti.

 

Kulaté a půlkulaté životní jubilea stojí za to trošku oslavit. Proto vždy obdarujeme jubilanty dárkem a kytičkou, popřejeme všeho nejlepšího a přiťukneme na zdraví.

 

V letošním roce se dožili životních výročí tito naší členové.

 

60 let Václav Lys

 

75 let Miroslav Chuděj

 

80 let Agnes Černá

 

90 let Alois Kabát

 

90 let Drahomíra Filipová

 

Pokladní p. Ludmila Zárubová nás seznámila se stavem financí a p. Josef Černý potvrdil bezchybné hospodaření.

 

Diskuze.

 

V diskuzi vystoupili naší hosté a informovali nás o spoustě věcí, kterými město i obce žijí. Pan starosta hovořil o rekonstrukci Katolického domu, o využití zahrady kláštera i připravovaných kulturních akcích. Detailně se také zmínil o všech investičních akcích města a připravovaných rekonstrukcích. Přiblížil také program města „Dědictví města Příbora“ a co přináší občanům.

Paní místo starostka nás seznámila se změnami v oblasti sociální péče a péče o seniory a také s připravovanou službou „senior taxi“ pro dopravu k lékaři. Pro důchodce velice přínosné a velmi oceňujeme její plánovanou působnost i v přidružených obcích. Také hovořila o různých podomních podvodnících, kteří se zaměřují především na seniory a doporučila nám přednášku Městské policie s praktickou ukázkou, jak se před takovými lidmi bránit.

Předseda osadního výboru p. Radek Jurečka kromě jiného uvedl, že je ukončena rekonstrukce kulturního domu v Hájově, která byla započata v roce 2009 a ukončena v roce 2015. Kulturní dům tak plně slouží občanům a to včetně tzv. „vinárny“ v suterénu a upravených sklepních prostor. Ocenil také, že se členové klubu podílejí na kulturních a společenských akcích v obci, organizují zájezdy a návštěvy ostravských divadel pro své členy i ostatní občany a starají se o květinovou výzdobu. Paní Marta Kabátová vede místní knihovnu a Mirka Matušová a Jan Matula jsou kronikáři obce.

 

A jelikož jsme vyčerpali program výroční členské schůze, řídící p. Matulová poděkovala všem za účast a s optimistickým přáním, že už bude jenom lépe, schůzi ukončila.

 

 

 

Autor: Jan Matula

člen Klubu důchodců v Hájově

 

 

Vstup do administrace