Český zahrádkářský svaz - základní informace

Složení výboru z. o. ČZS Hájov 2014 - 2019

01.04.2014, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - základní informace) 

Na výroční schůzi, která se konala dne 15. března 2014 byl zvolen nový výbor a revizní komise, sločená s těchto členů

K 15.3.2014 má zahrádkářský svaz Hájov 35 členů. Výbor je 12 členný.

předseda MATULA Václav
místopředseda KUCHAŘ Libor

správce chaty

a zahrady

PRAŠIVKA Stanislav

tajemník

( jednatel )

BÖHM Martin
účetnictví KELNAROVÝ Pavlína
   
Kronikář MATULA Alois
revizní komise

KUCHAŘOVÝ Lucie
KEJÍK Daniel

MATULA Marek

člen kulturní komise

BÖHM Martin

JANÝK Lukáš

Členové

BÖHM Miroslav
KAVKA Vladimír
KRAMOLIŠ Miroslav
ŠTĚPÝN Jan

KUCHAŘ Radek
KUCHAŘ Josef-čestný člen

 

 

 

Vstup do administrace