Školství

14.01.2014, Ondřej Sýkora (Školství) 

Po vzniku obce neměl Hájov vlastní školu, proto byl přiškolen do Rychaltic. Teprve v r. 1887 byla v obci zřízena jednotřídní národní škola. Vyučování bylo zahájeno 16. září 1887. Do školy docházelo 80 - 100 žáků od šesti do čtrnácti let. Od r. 1912/13 bylo vyučování zahájeno v nové přistavěné učebně. Škola pak zůstala dvojtřídní až do r. 1945. V r. 1953 byl odkoupen pozemek na školní hřiště a v r. 1956 bylo hřiště oploceno.

Malotřídní škola byla zrušena v r. 1977. Po úpravách v r. 1978 byla v budově zřízena mateřská škola pro 65 děti.

V roce 1991, po 14. letech, byla opět otevřena malotřídní škola pro 1. - 4. ročník ve dvou třídách jako alokované pracoviště Základní školy Příbor, Jičínská ulice.

Ředitelé a učitelé školy:

 
 Alois Šťastný, první ředitel školy - 1887-1925, na škole 37 let
 
 Viktor Sasin, vedl školu v letech 1925-1926
 
 Vilém Grosman, vedl školu v letech 1926-1956
 
 Maxmilián Netolička, vedl školu v letech 1956-1957
 
 Ferdinand Urbiš, vedl školu v letech 1957-1965
 
 Jaromír Sviderek, vedl školu od v letech 1965-1976
 
 Ludmila Sviderková, vedla školu v letech 1976-1977
 
 Mgr. Zdenka Filipová, učila na škole od r. 1991 do r. 1996
 
 Mgr. Lenka Matulová, učila na škole od r. 1991 do r. 1995
 
 Paní uč. Kovářová, učila na škole od r. 1996 do r. 1997 (opět byla škola jednotřídní)


    K úplnému zrušení školy došlo v r. 1997. Poté byla školní budova využita Klubem důchodců a tělocvična Sportovním klubem (dorostem i dospělými). V roce 2007 zde byla zřízená soukromá Mateřská škola.
 

Vstup do administrace