Základní údaje

18.04.2013, Ondřej Sýkora (Základní údaje) 

    Místní část Příbora - Hájov, najdeme asi 2 - 3 km východně od Příbora. Je tvořen jen zčásti souvislými řadami domků, které jsou jinak roztroušené po návrších jako samoty. Několik menších potoků se vlévá do Klenosu, přítoku Lubiny.

    Vlastní sídlo je situováno u severovýchodní hranice k. ú. Celková rozloha území je 339 ha, z toho 43,3 ha (tj. 12,8 %) tvoří lesy, 265 ha (tj. 78,2 %) tvoří zemědělská půda a 30,7 ha (tj. 9%) je zastavěné území obce a ostatní plochy

    Pozemky na katastru obce Hájova jsou zařazeny do bramborářské výrobní oblasti, půdy jsou střední až těžké, místy až jílovité. Průměrná nadmořská výška členitého katastru je 350 m, srážková činnost je nadměrná - okolo 900 mm srážek za rok. Na těchto pozemcích se nejlépe daří trvalým travním porostům a jetelovinám, okrajově obilninám a ozimé řepce.

    Hájov nemá samostatný zemědělský subjekt. Převážnou část pozemků vlastníků má pronajatou zemědělská společnost, která se jmenuje "Mléčná farma Lubina s.r.o." Tato společnost je zaměřena na výrobu mléka a proto pronajaté pozemky využívá především k výrobě objemných krmiv pro dojnice.
 

Vývoj počtu obyvatel od r. 1869:

rok  počet
1869 353
1900 446
1930 428
1950 379
1961 423
1970 405
1980 368
1991 395
1999 414
2005 410
2008 430
2009 437
2010 439
2011 438
2012 444
2013 438
2014 437
2015 441
2016 441

Vstup do administrace