Myslivecký spolek Příbor - Hájov

Základní údaje

17.04.2013, Ondřej Sýkora (Myslivecký spolek Příbor - Hájov) 

Název: Myslivecký spolek PŘÍBOR - HÁJOV
IČ: 48 21 49 99
Sídlo: Masarykova 714, 742 58 Příbor
   
Statutární orgán: předseda mysliveckého spolku
- JUDr. František BERGER
   
Výbor:  
- předseda: JUDr. František BERGER
- místopředseda: Václav Jalůvka
- myslivecký hospodář: Ing. Daniel BLAŽEK
- finanční hospodář: Ing. Václav GADAS
- jednatel: Bc. Valentin Putala

    Samotná činnost mysliveckého spolku se řídí vlastními stanovami, usneseními členských a výborových schůzí a platnými zákony vztahujícími se k činnosti mysliveckých spolků a výkonu práva myslivosti.

Vstup do administrace