Český zahrádkářský svaz - základní informace

Složení výboru z. o. ČZS Hájov 2024 - 2029

29.03.2024, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - základní informace) 

Na výroční schůzi, která se konala dne 10. února 2024 byl zvolen nový výbor a revizní komise, složená s těchto členů

K 10.2.2024 má zahrádkářský svaz Hájov 39 členů. Výbor je 17 členný.

předseda

PRAŠIVKA Stanislav
místopředseda KUCHAŘ Libor

správce chaty

PRAŠIVKA Stanislav

jednatel

(správce zahrady)

BÖHM Martin
účetnictví

PUSTĚJOVSKÁ Katka

   
Kronikář  KELNAROVÁ Pavlína
revizní komise

KUCHAŘOVÁ Lucie
KEJÍK Daniel

MATULA Marek

   
Členové/Výbor

JUREČKA Radek

KAVKA Vladimír
PUSTĚJOVSKÝ David

MATULA Václav

MATULA Pavel

KABÁT Milan

JALŮVKOVÁ Adéla

JUREČKA Michal

PUSTĚJOVSKÝ Danek

PUSTĚJOVSKÝ Vojtěch

 

 

 

 

Vstup do administrace