Osadní výbor

Jednací řád

21.10.2022, Ondřej Sýkora (Osadní výbor) 

  1. Osadní výbor se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích s kompetencemi schválenými na 2. zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2002.
  2. Osadní výbor se ke své činnosti schází především v řádných termínech stanovených v plánu práce.
  3. Řádné zasedání osadního výboru je veřejné - t. j. přístupné ostatním občanům.
  4. Řádná i mimořádná jednání svolává a řídí předseda OV nebo zástupce města.
  5. Člen OV je povinen zúčastňovat se schůzí osadního výboru.
  6. Přípravu jednání organizuje předseda osadního výboru.
  7. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas většina členů OV.
  8. Za zápis zodpovídá předseda OV, který zajistí předání zápisu z jednání na MěÚ a zveřejnění na místní Úřední desce do jednoho týdne.

Vstup do administrace