Český zahrádkářský svaz - základní informace

Plán práce na rok 2021

01.09.2021, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - základní informace) 

01. Výborová schúze v únoru na přípravu výroční schůze

02. Mše sv. za živé a zemřelé členy ČZS 22.5. 2021

03. Výroční členská schůze   20.6. 2021

04. Úklid zahrady po zimě, pravidelná údržba dle počasí

05. Zájezd    odložen z důvodu Covid

06. Roznesení květin ke dni matek. 15.5. 2021

07. Poskytnutí zahrady a chaty - škvaření vaječiny KDU-ĆSL 22.5. 2021

08. Exkurse dětí M.Š. Příbor  na chatě.   22.6. 2021

09. Gulašové posezení u haromoniky  10.7. 2021

10. Výpomoc KDU při pouti   14.8.2021

11. Vinobraní        18.9. 2021

12. Výstava ovoce a zeleniny    10-11.10. 2021

13. Výsadba ovocných stromků - v aleji , jaro nebo podzim odloženo Covid

14. Schválení plánu práce případně doplnění.

15. Závěr roku 2021 na chatě.

 

Vstup do administrace