Český zahrádkářský svaz - základní informace

Plán práce na rok 2020

02.09.2020, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - základní informace) 

01. Výborová schúze v únoru na přípravu výroční schůze

02. Mše sv. za živé a zemřelé členy ČZS 20.2. 2020

03. Výroční členská schůze   22.2. 2020

04. Úklid zahrady po zimě, pravidelná údržba dle počasí

05. Zájezd    dle domluvy na výr. schůzi

06. Roznesení květin ke dni matek. 10.5. 2020

07. Poskytnutí zahrady a chaty - škvaření vaječiny KDU-ĆSL 30.5. 2020

08. Gulašové posezení u haromoniky  11.7. 2020

09. Výpomoc KDU při pouti   15.8. 2020

10. Vinobraní        19.9. 2020

11. Výstava ovoce a zeleniny    11-12.10. 2020

12. Výsadba ovocných stromků - v aleji , jaro nebo podzim.

13. Schválení plánu práce případně doplnění.

14. Závěr roku 2020 na chatě.

Vstup do administrace