Hlavní stránka

Kontejner na plasty na kopci

03.05.2019, Ondřej Sýkora 

Na žádost vlastníka pozemku byl odstraněn kontejner na plastový odpad v lokalitě na kopci. Bohužel v této lokalitě není žádný vhodný pozemek v majetku města, který by se dal k tomuto účelu využít.

Jedinná možnost je dohoda s některým z vlastníků pozemků. Pokud by byl někdo z vlastníků pozemků v této lokalitě ochoten pro tyto účely část pozemku poskytnout, bylo by možné vybudovat zpevněnou plochu a konterjner zde opět umístit. Touto situací se budeme dále zabývat a pokusíme se najít nějaké přijatelné a vhodné řešení.

Pokud byste měli zájem v této věci jakkoli pomoct, neváhejte mě kontaktovat

Za OV Hájov
Ondřej Sýkora

Vstup do administrace