Klub důchodců

Hájovští důchodci v roce 2017

15.03.2018, Ondřej Sýkora (Klub důchodců) 

V neděli 18. února jsme se sešli na výroční členské schůzi Klubů důchodců Hájov.  Zhodnotili jsme uplynulý rok a zároveň si řekli, co uskutečníme v letošním roce.

Schůzi zahájila a řídila paní Mirka Matoušová. Nejprve přivítala všechny přítomné a hosty.  A to starostu města ing. Bohuslava Majera,  místostarostku města ing.  Danu Foriškovou  Ph.D. a předsedu osadního výboru pana Radka Jurečku.

Jsme rádi, že nám v neděli odpoledne věnovali svůj drahocenný čas. Slovo poté předala paní Marcele Sýkorové, která zastává funkci kulturního referenta. Ve svém vystoupení nás obšírně informovala o kulturní a společenské činnosti v minulém roce. A protože toho, co se událo, bylo opravdu hodně, zmíním se jen o několika akcích.

Každým rokem nás pozvou do mateřské školky na vánoční vystoupení dětí. Připravili si moc pěkný program. Děti nás obdarovaly dárečkem a my je zase sladkou odměnou. Další návštěvu  jsme měli na Den matek.

Ještě v lednu jsem si uspořádali společenský večírek a při dobrém jídle a pití jsme vydrželi do pozdních hodin. Nakonec jsme si zazpívali a domů jsme odcházeli spokojeni , unaveni, ale dobře naladěni.

V únoru jsme se všichni zúčastnili výroční členské schůze, na které mimo jiné proběhly volby předsedy. Paní Barbora Zárubová, která tuto funkci zastávala od založení klubu, takže 18 let, požádala o uvolnění. Poděkovali jsme paní Zárubové za její práci, kterou pro klub vykonala.  Za novou předsedkyni jsme zvolili paní Alenu Kubečkovou. Popřáli jsme ji , ať se ji daří a ať má k tomu hodně elánu. Kulturní referentku jsme na místo paní Kubečkové zvolili paní Marcelu Sýkorovou.

Na MDŽ jsme ženy obdarovali kytičkou a na Velikonoce jsme je vyšlehali tatarem. Za to jsme dostali malované vajíčko. Také jsme si zajeli do Závišic na bowling. Měli jsme to takové pestré odpoledne.

Během roku jsme byli dvakrát v divadle v Ostravě. Nejdříve na představení Ples v opeře a potom na Edith a Marlene. Obě představení se líbila a byli jsme rádi za pěkný kulturní zážitek. Taky jsme za přiznivého počasí využívali pergolu na výletišti a ženy se vždy postaraly o něco dobrého k snědku. Na svatý duch to byla smaženice  ze 127 vajíček, potom guláš a  pro změnu zase opékání špekáčků.  Počasí nám vždy přálo a posezení pod pergolou bylo opravdu příjemné.

Ženy se starají o muškáty na oknech obecního domu. Dostaly za pečlivou starost 300,- Kč ve vyhlášené soutěži městem o květinovou výzdobu. Peníze zase použijí na nákup substrátu pro příští rok.  V listopadu jsme si za sponzorský dar koupili a usmažili pstruhy. Všem chutnalo a tímto děkujeme ing. Břetislavu Matulovi za finanční prostředky.  V prosinci jsme vyzdobili stromeček, nachystali betlém, zapálili svíčky a v této krásné vánoční atmosféře se rozloučili se starým rokem.

I když si někdo může říct, že je to většinou o jídle, není to tak. Kde se ale jinak sejít než u dobrého jídla a nějaké té stamprličky. Povykládat si, někdy si i postěžovat, ale hlavně přijít, strávit společný čas a zase máme na týden vystaráno. Je přece dobře někam patřit.

Nezapomínáme ani na jubilanty. Vždycky je obdarujeme kytičkou a dárkem.

V loňském roce to byli :

Eliška Sýkorová  85 let

Marie Jalůvková  85 let

Vlastimil Matula 75 let

Stanislav Červenka 75 let

František Kocourek 75 let

Dana Kocourková 70 let

Alois Matula 70 let

Marta Krestová 65 let

Marie Drozdová 65 let

Předsedkyně paní Alena Kubečková poděkovala všem členům, že podle svých možností pomáhají v klubu.  Činnost v klubu, jak jsme slyšeli, je velmi bohatá a pestrá. Poděkovala také představitelům města a obce za přízeň a podporu. Uvedla, že máme celkem 40 členů. Také jsme minutou ticha uctili památku za zemřelé členky. Všem přítomným popřála do letošního roku hodně zdraví a spokojenosti.

Důchodci si také půjčují každý týden knížky v obecní knihovně, která je ve vedlejší místnosti. Knihovnici je paní Marta Kabátová, naše členka, která se pečlivě o knihovnu stará a my ji za to děkujeme.

Potom jsme vyslechli zprávu pokladníka paní Ludmily Zárubové a revizora účtu pana Josefa Černého. V diskuzi vystoupili také hosté a informovali nás o dění v obci a ve městě včetně připravovaných investičních akcí pro tento rok.  Jsme za tyto informace od našich představitelů vděční a rádi je vždy přivítáme, když přijdou mezi nás. 

A jelikož jsme program výroční členské schůze zcela vyčerpali, řídící schůze paní Mirka Matoušová poděkovala všem za trpělivost a výroční schůzi ukončila.

Jan Matula

člen klubu důchodců

 

Vstup do administrace