Myslivecký spolek Příbor - Hájov

29.03.2017, Valentin Putala (Myslivecký spolek Příbor - Hájov) 

XVIII. myslivecký ples na Hájově

 

Bc. Valentin Putala, jednatel MS Příbor - Hájov

 

 

V sobotu dne 25.února 2017 proběhl již tradiční "XVIII. myslivecký ples" na Hájově, který uspořádal Myslivecký spolek Příbor - Hájov za finanční podpory města Příbora. Oficiální zahájení plesu proběhlo za troubení mysliveckých signálů A. Dyka, spojených se zpěvem, a to v 8.00 hodin večer. Předseda mysliveckého spolu všechny přítomné hosty srdečně přivítal a samotný ples tak slavnostně zahájil. K poslechu a tanci zahrála hudební skupina Remix. Členové mysliveckého spolku Příbor - Hájov měli tu čest návštěvníky uhostit mysliveckým menu, které bylo připraveno ze zvěřiny z honitby Příbor - Hájov. Dále byla připravena pro návštěvníky plesu připravena bohatá tombola. Podle reakcí návštěvníků, z nichž byli někteří i návštěvníci ze Slovenska, se průběh akce zdařil a přítomní se dobře bavili.

 

 

 

Myslivecký spolek Příbor - Hájov tímto velmi děkuje městu Příboru za finanční pomoc, formou grantu na tuto akci, bez kterého by nebylo možné celou akci úspěšně zrealizovat.

 

Vstup do administrace