Myslivecký spolek Příbor - Hájov

Změna názvu a nově zvolený výbor MS

04.05.2016, Valentin Putala (Myslivecký spolek Příbor - Hájov) 

Na základě rozhodnutí krajského soudu v Ostravě byl změněn původní návzev "Myslivecké sdružení Příbor - Hájov" na nově platný: "Myslivecký spolek Příbor - Hájov". Stalo se tak na základě nového občanského zákoníku 98/2012 Sb.

V souvislosti s těmito skutečnostmi došlo k volbě nového výboru spolku. Členskou základnou byli zvoleni:

a) předseda:  JUDr. František Berger

b) místopředseda: Václav Jalůvka

c) jednatel: Bc. Valentin Putala

Vstup do administrace