Myslivecký spolek Příbor - Hájov

Výroční členská schůze 2015

04.05.2016, Valentin Putala (Myslivecký spolek Příbor - Hájov) 

Zpráva o konání výroční členské schůze mysliveckého sdružení PŘÍBOR-HÁJOV

 

     Dne 11.4.2015 se konala výroční členská shůze mysliveckého sdružení PŘÍBOR-HÁJOV, na které členové mysliveckého sdružení zhodnotili výsledky své práce a činnosti za uplynulý rok 2014.

     Myslivecké sdružení má ke dni konání výroční shůze celkem 11 řádných členů, 2 hosty a jednoho mysliveckého adepta, který v našem sdružení vykonává mysliveckou praxi. Věkový průměr členů činí 46,7 let, což je zvýšení oproti minulému období o 2 roky. Myslivecké sdružení uspořádalo v průběhu roku 2014 celkem 5 kulturních a společenských akcí, a to: 15.2.2014 tradiční již XV. myslivecký ples v kulturním domě na Hájově, dne 15.6.2013 se myslivecké sdružení podílelo na pořádání dětského dne pro děti na Hájově, dne 21.6.2014 bylo uspořádáno ve spolupráci s městem Příbor pro občany města Příbora myslivecké letní odpoledne, kdy tato akce byla spojena se Svatojánským večerem, svatojánskými ohni a metání metel přes řeku Lubinu, 29.11.2014 se konal hon na drobnou zvěř, kterého se zúčastnilo 19 střelců a 7 honců a bylo uloveno 10 ks zajíců, 2 kusy bažantů a 3 kusy divokých kachen. Dále již tradičně myslivci zajišťují pro občany Hájova postavení vatry 31.12. a dále na den oslav osvobození obce, v měsíci květnu.

     V průběhu roku bylo dále uloveno 8 ks srnců, 4 srny a 2 srnčata. Ne všechny kusy však byly uloveny střelnou zbraní, celkem 11 kusů (8 srn a 3 srnčata) uhynulo nebo bylo sraženo na silnicích motorovými vozidly. Dále bylo uloveno 5 ks divokých prasat a 3 divoké kachny. Ze zvěře škodící myslivosti bylo uloveno 2 lišky a 4 kuny.

     V oblasti péče o zvěř a přírodu jsme v zimním období zkrmili více než 12 q krmiva, 1 q kaštanů a 4 q žaludů, což je vzhledem k mírné zimě podstatně méně než v minulých létech, dále bylo vysazeno 500 ks smrčků. Celkem členové sdružení odpracovali 464 brigádnických hodin při opravách, údržbě a zbudování mysliveckých zařízení, myslivecké chaty a jejího prostranství, výsadbě a ošetření lesních porostů. Po zhodnocení dosažených výsledků byl schválen náročný plán práce na rok 2015.

     Myslivecké sdružení tímto děkuje městu Příbor za poskytnutí finančních prostředků  veřejné finanční podpory, bez kterých by ne všechny plánované akce mohly být uskutečněny. Dále patří poděkování Osadnímu výboru Hájov za podporu a spolupráci při pořádání akcí pro občany obce.

Vstup do administrace