Klub důchodců

13.05.2015, Břetislav Sýkora (Klub důchodců) 

Klub důchodců v Hájově v r. 2014 - výroční schůze.

 

V neděli 22. února 2015 bilancovali a uzavřeli důchodci v Hájově rok 2014 na své výroční členské schůzi. Program schůze byl standartní. Volba nového výboru se po dohodě nekonala.

 

 • Zahájení

 • Informace o činnosti Klubu důchodců za r. 2014

 • současný stav financí

 • revizní zpráva

 • Plán činnosti na r. 2015

 • Diskuse, různé a závěr

Schůzi řídila paní Ludmila Matulová, přivítala všechny přítomné a hosty, paní místostarostku městského úřadu ing. Danu Foriškovou a předsedu osadního výboru pana Radka Jurečku.

Na programu bylo obsáhlé hodnocení předešlého roku 2014 a také jsme byli seznámeni s připravovanými kulturními akcemi na letošní rok 2015.

Paní Alena Kubečková „prošla“ celý minulý rok a prezentovala bohatou činnost klubu.

 

 • Leden - společné přivítání nového roku.

  Pokračujeme ve spolupráci s mateřskou školkou. Děti nám připravily a předvedly vánoční besídku. Pokračujeme tak v dlouholeté spolupráci a oboustranném obohacování činnosti.

 

 • Únor - tradiční společenský večírek. Je to náhrada společenského plesu, na který již nemáme síly. Jako každoročně naše ženy připravily večeři a ostatní pohoštění. Nechybělo ani čepované pivo. Při zpěvu jsme prožili krásné odpoledne a večer.

          V neděli 9. února byla výroční členská schůze.

 

 • Březen - tradičně jsme k MDŽ uctili naše ženy za práci a starostlivost o nás.

 

 • Duben - zájezd do divadla na Noc v Benátkách.

  Atmosféru svátků jsme si navodili tradičně malováním vajíček u nás v klubu. Hlavně jsme ale předvedli den tradic v naší mateřské školce. Předváděli jsme malování vajíček a pletení „tatarů“ nejen dětem, ale i rodičům. Vedení školky nás také překvapilo přítomnosti redaktorky rozhlasu Ostrava, která z této akce vytvořila pořad.

  Také my v klubu jsme oslavili Velikonoce a připravili jsme si grilované klobásy.

 

 • Květen - na Svátek matek nám děti ve školce na oplátku připravily krásné vystoupení.

 

 • Červen - jako každoročně jsme měli svatodušní vaječinu ze 147 vajec a pěkné posezení na výletišti.

 

 • Červenec - využili jsme pěkného počasí, uvařili guláš a poseděli pod pergolou opět v přírodě.

  Paní Kubečkové se podařilo zajisti v jednom dni exkurzi v automobilce HYUNDAI a v pivovaru v Nošovicích. Zájezd jsme ukončili v Kozlovicích Na fojství. Byla to velice zajímavá akce důchodců do nám vesměs již neznámého „nového světa“.

 

 • Srpen - také pouť jsme oslavili řízkem s bramborovým salátem a čepovaným pivem.

 

 • Září - v městské soutěži O nejlepší výzdobu jsme za výzdobu obecního domu získali 1. místo. Finanční odměnu použijeme na nákup nových rostlin na příští rok. V této souvislosti je třeba vyzvednout práci členů, kteří se na výzdobě podíleli v průběhu celého roku.

  Další akci byl zájezd do Brna. Lodí po přehradě a pak jsme si prohlédli zámek Veveří.

  Městská policie nám za přítomnosti herců předvedla různé situace, do kterých se můžeme dostat, na co máme být jako senioři opatrní a případně se i bránit. Vše bylo podáno humornou formou a jsme za takovou preventivní akci rádi.

 

 • Říjen - také na krmáš jsme si připravili vepřové se zelím, knedlíkem a k tomu čepované pivo.

 

 • Listopad - i když kvalita ovoce nebyla tohoto roku dobrá, přesto jsme si výstavu udělali. Sešlo se pěkných výpěstků, nejen ovoce, ale i zeleniny a také produktu, které jsme ze zahrad napálili. Všechno se řádně ochutnalo.

  Městská policie nám zprostředkovala praktickou ukázku odborníků jak se bránit při případném napadení. Dostali jsme na obranu alarm a pepřové spreje.

 

 • Prosinec - u přiležitosli tradiční hukvaldské pouti byla v klubu „vařonka“ a k tomu klobásník. To byla naše první prevence na sychravé počasí a dlouhé večery. Ochutnavala se také zavařená červená řepa. Bez vyhlášení vítěze.

  K ukončení roku jsme si užívali v krásném prostředí našeho klubu vánoční pohodu při svíčkách, rozžatém stromečku a betlému.

 

 • S optimismem a novou sílou do Nového roku.

 

 

V průběhu roku jsme společně oslavili řadu živitních výročí našich členů.

 

diamantovou svatbu manželé Agnes a Josef Černí

 

65 let Břetislav Sýkora

 

70 let Věra Blažková

Miroslava Matoušová

Stanislav Kabát

Alena Kubečková

 

75 let Josef Kabát

Barbora Zárubová

 

80 let Oldřich Kocourek

 

85 let Drahomíra Polášková

 

 

Co na závěr?

Je třeba poděkovat za podporu a přízeň Městskému úřadu v Příboře a Osadnímu výboru v Hájově. Velice si ceníme jakou hodnotu mají zájmové organizace u vedení města. Pro činnost na vesnici jsou tyto organizace zcela nepostradatelné. My na oplátku nabízíme spolupráci při společenském dění ve městě a obci.

 

Za práci v klubu si zaslouží poděkování všichni členové. Ale zvlášť bych vyzdvihl všechny kdo se např. podílejí na výzdobě obecního domu. Je to nenápadná práce, ale výsledek je nepostradatelný.

Ocenit je třeba především celoroční práci Aleny Kubečkové, jako „tahouna“ veškerého dění. Bez ni se v klubu beobejde vůbec nic. Děkujeme a přejeme neutuchající vitalitu i nadále.

Pokračovat by jsme mohli od jednoho k druhému, ale alespoň ještě díky Josefu Kabátovi za ono nenápadné a obětavé tam to, tam ono.

Vůbec ale nemohu neocenit všechny naše ženy za přípravu občerstvení a každotýdenní úklid a zajištění společné pohody.

 

A ještě jeden vzkaz. Další občané odcházejí do důchodu a proto by je chtěl pozvat do naší společnosti. Člověk je tvor společenský. Od věků patří do kolektivu a v kolektivu je i stárnutí přijemnější. Nabízíme, když už nic jiného, každý týden posezení a popovídaní s přáteli, zájezdy do divadla, vlastivědné zájezdy a spoustu jiných společenských akcí.

Přijďte! Budete vítání.

                                                                                                  Břetislav Sýkora

Vstup do administrace