Český zahrádkářský svaz - Aktuality

Vyroční schůze

06.03.2015, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - Aktuality) 

ČZS Hájov zve všechny členy na výroční schůzi

která se koná v sobotu dne 14. března 2015 v 16.00 hodin

v extrovně místního hostince.

Vstup do administrace