Osadní výbor

Kompetence OV

17.04.2013, Ondřej Sýkora (Osadní výbor) 

Dle § 121 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je osadní výbor oprávněn:

  1. předkládat zastupitelstvu, radě a výborům obce návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce,
  4. dále ZM Příbora schválilo na svém 2. zasedání dne 19.12.2002 svěřit osadním výborům právo disponovat s finančními prostředky určenými rozpočtem města pro potřeby osadních výborů a organizací a složek působících v příslušné části obce.

Vstup do administrace