Český zahrádkářský svaz - základní informace

Statut a organizace ČZS

17.04.2013, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - základní informace) 

ČZS je dobrovolné, nepolitické, samostatné občanské sdružení zájemců o zahrádkářskou činnost

ČZS je členem Mezinárodní organizace zahrádkářů - Sdružení evropských zahrádkářských svazů

ČZS Hájov byl založen v roce 1957. 17. února 1957 byl založen 5-ti členný výbor. Předsedou byl zvolen Ludvík Matula, členové Alois Sýkora, Hynek Richter, František Tiahan, Václav Kabát.

K 1.1.2008 má zahrádkářský svaz Hájov 48 členů. Výbor je 16 členný.

předseda MATULA Václav
místopředseda BÖHM Miroslav
jednatel a správce chaty PRAŠIVKA Stanislav
jednatel JUREČKA Roman
účetnictví KELNAROVÝ Pavlína
hospodář a správce zahrady KUCHAŘ Hubert
Kronikář MATULA Alois
revizní komise

MATULA Ladislav
KUCHAŘ Radek

KUCHAŘOVÝ Lucie

člen kulturní komise BÖHM Martin
Členové CHROMČAK Václav
KAVKA Vladimír
KRAMOLIŠ Miroslav
ŠTĚPÝN Jan
KUCHAŘ Josef-čestný člen
KUCHAŘ Libor

Vstup do administrace