Klub důchodců

Hájovští důchodci v roce 2012 dle výroční členské schůze

17.04.2013, Vlastimil Matula (Klub důchodců) 

Každoročně se scházejí členové Klubu důchodců v Hájově na výroční členské schůzi. Tentokrát to bylo v neděli 17 února 2013 v 15.00 hod. ve společenském salónku obecního domu na Hájově s tímto programem:

 • Zahájení
 • Informace o činnosti Klubu důchodců za r. 2012
 • současný stav financí
 • revizní zpráva
 • Plán činnosti na r. 2013
 • Diskuse, různé a závěr

Na programu bylo obsahlé hodnocení předešlého roku 2012 a také jsme byli seznámeni s připravovanými kulturními akcemi na letošní rok 2013. Schůzi řídila paní Ludmila Matulová, přivítala všechny přítomné a hosty.
Členové klubu žijí celoročně pestrým společenským životem. Pravidelně na Vánoce a Svátek matek přijmou pozvání dětí z mateřské školky, které se představí vždy s pěkným kulturním programem. Také nás vždycky obdarují malým dárečkem a my je zase odměníme nějakou sladkostí. Velice si vážíme spolupráce s mateřskou školkou a paní ředitelkou, vždyť děti a senioři mají k sobě tak blízko.

Paní Alena Kubečková připomněla co jsme společně v minulém roce prožili. Byl to rok bohatý i na kulatá výročí našich členů. Několikrát ročně také navštěvujeme ostravská divadla a vstupenky nabízíme i ostatním spoluobčanům, abychom obsadili autobus. Svou činností též přispíváme ke zkrášlení naší obce. Staráme se o výsadbu a udržování truhlíků s muškáty, které jsou umístěny na oknech obecního domu.

 • Leden - přivítali jsme Nový rok a popřáli si vše dobré. Děti v mateřské školce nám připravily vánoční besídku, která se nám líbila. Od děti jsme dostali malý dárek a my tam také nejdeme po prázdnu. Spolupráce se školkou se nám líbí a moc si toho vážíme.
  Jubilejních 70 let oslavil v lednu Vlastimil Matula. Také jsme se sešli na našem tradičním společenském večírku. Připravili jsme si řízky s bramborovou kaši, jednohubky, zákusky, nechyběla tombola a čepované pivo. Při zpěvu jsme prožili krásné odpoledne a večer.
 • Únor - Na výroční schůzi za přítomnosti mistostarostky ing. Foriškové a předsedy OV p. Jurečky jsme zhodnotili minulý rok 2011 a naplánovali další kulturní činnost.
  Navštívili jsme divadlo v Ostravě „Její pastorkyňa“
  Uskutečnili jsme besedu s Městskou policii a BESIPem na téma „ Bezpečnost seniorů na silnici“
 • Březen - muži obdarovali ženy při příležitosti MDŽ karafiátem.
  Navštívili jsme divadlo „ Polská krev“.
  Paní Eliška Sýkorová oslavila 80 let !
 • Duben - na Velikonoce jsme přivítali svátky jara šmigrustem a opékaním klobásy na víně.
  Navštívili jsme divadlo „Pygmalion“
  Paní Marie Drozdová slavila 60 let !
  Paní Julie Žábenská slavila 80 let !
 • Květen - Den matek jsme oslavili ve školce. Na Svatodušní svátky byla tradičně vaječina ze 144 vajec.
  Pan Stanislav Červenka slavil 70 let !
  Paní Dana Kocourková slavila 65 let !
 • Červen - Kulturní komise OV a školka organizovali oslavu 125 let od založení školy na Hájově. Děti měly pro rodiče program na školním hřišti a potom oslava pokračovala na výletišti. Náš klub přispěl napečením koláčů.
  Uskutečnili jsme zájezd na Macochu, Křtiny a Olomouce. Výletnicí byli spokojeni.
  Pan Alois Matula slavil 65 let !
 • Červenec - uvařili jsme si pod pergolou guláš. Počasí nic moc, ale guláš byl príma !
  Udělali jsme brigádu na vyčištění podlahové krytiny - koberce.
  Paní Marie Jalůvková oslavila 80 let !
 • Srpen - na hájovskou pouť jsme si uchystali pečené kuře s bramborem a oblohou a čepované pivo.
  Uskutečnili jsme zájezd do Velkých Karlovic a na Kohútku. Při krásnem počasí jsme poznali část Beskyd a odnesli si krásný zážitek.
 • Září - bylo pěkné počasí, tak jsme si opekli pod pergolou špekáčky.
 • Říjen - na krmáš jsme si udělali řízek a bramborový salát a čepované pivo.
  Dostali jsme odměnu 400,- Kč za výzdobu oken Obecního domu. Peníze jsme použili na nákup zeminy a hnojiva do květináčů.
  Paní Marta Krestová oslavila 60 let !
 • Listopad - připravili jsme si výstavu ovoce a zeleniny s degustací. Úroda byla dobrá, bylo co vystavovat.
  Dr. Jelínek k nám přišel pobesedovat o Aljašce.
  Udělali jsme si zájezd do Těšína s předvánočním nákupem.
  Na sv. Ondřeje děvčata uvařila výbornou vařonku a k tomu byly koblihy.
 • Prosinec - ustrojili jsme vánoční stromeček, rozžali svíčky a postavili betlém.
  V takovém krásnem prostředí jsme prožívali svátky vánoční.
  Pan František Kocourek oslavil 70 let !

Paní Alena Kubečková i Barbora Zárubová ještě poděkovaly oslavencům za výborné pohoštění. Také poděkovaly Osadnímu výboru a městu za podporu našeho klubu i za finanční dotace. Dále poděkovaly všem, kteří klubu průběžně a celoročně pomáhají v činnosti.

Vlastimil Matula

Vstup do administrace