Hlavní stránka

Oprava místní komunikace na Hájově

03.07.2023, Radek Jurečka 

součástí rozpočtu města je schválená stavební akce, oprava 509 m dlouhého úseku místní komunikace na Hájově v úseku od křižovatky se státní silnicí (u Matulů) po čp. 151 (viz přiložená situace).

V současné době uplynula lhůta pro podání námitek vůči výsledku veřejné zakázky, takže je před podpisem smlouva s vybranou firmou, společností PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Důležité je upozornit, že předmětem opravy je „pouze“ vlastní komunikace, nikoliv sjezdy na přilehlé pozemky. Nicméně, pokud bude mít někdo zájem si nechat sjezd, případně ještě i jiné plochy vyasfaltovat, je firma toto ochotna za úplatu udělat.

Kontaktní osobou za společnost PORR bude pan Chromek (tel.739 589 260), u kterého si lze práce objednat. Ale až poté, kdy proběhne zfrézování povrchu hlavní cesty.

Časový předpoklad je následující:

Na přelomu 07/08 bude zfrézován povrch komunikace. V průběhu srpna pak proběhnou práce na očištění podkladu, případné potřebné dorovnávky, spojovací postřik a vlastní pokládka obrusné vrstvy. Je docela reálné, že mezi odfrézováním a nástupem na další práce může být nějaká časová prodleva. Po dobu odfrézování bude komunikace s opatrností průjezdná. Při provádění spojovacího postřiku a vlastní asfaltaci budou občané muset pochopitelně počítat s omezením dopravy. Obsluhu nemovitostí podél opravovaného úseku bude firma řešit s jejich majiteli alespoň v jednodenním předstihu operativně.

Zatím nejsme schopni říct přesnější termíny. U těchto firem je vše hodně odvislé od průběhu prací na jiných, převážně větších akcích, a především na počasí.

V okamžiku, kdy budeme vědět více, předáme přesnější informace.

Za OV Hájov 

Radek Jurečka

Oprava komunikace Hájov (Situace_Hajov.pdf)

Vstup do administrace