Myslivecký spolek Příbor - Hájov

Výroční členská schůze

17.04.2013, Ondřej Sýkora (Myslivecký spolek Příbor - Hájov) 

Dne 30.3.2013 se konala výroční členská shůze mysliveckého sdružení PŘÍBOR-HÁJOV, na které členové mysliveckého sdružení zhodnotili výsledky své práce a činnosti za uplynulý rok 2012.

Myslivecké sdružení má ke dni konání výroční shůze celkem 11 řádných členů a 3 hosty. Věkový průměr členů činí 43 let. Myslivecké sdružení uspořádalo v průběhu roku 2012 celkem 5 kulturních a společenských akcí, a to: 25.2.2012 tradiční již XII. myslivecký ples v kulturním domě na Hájově, dne 28.4.2012 zkoušky vloh ohařů a malých plemen loveckých psů a jarní svod mladých psů s pohoštěním srnčím gulášem kdy této akce se zúčastnilo celkem 60 psů, dne 2.6.2012 se myslivecké sdružení podílelo na pořádání dětského dne pro děti na Hájově, dne 23.6.2012 bylo uspořádáno ve spolupráci s městem Příbor pro občany města Příbora myslivecké letní odpoledne kdy tato akce byla spojena se Svatojánským večerem, svatojánskými ohni a metání metel přes řeku Lubinu, 12.12.2012 se konal hon na drobnou zvěř, kterého se zúčastnilo 10 střelců a 4 honci a bylo uloveno 10 ks zajíců. Dále již tradičně myslivci zajišťují pro občany Hájova postavení vatry 31.12. a dále na den oslav osvobození obce v měcíci květnu.

V průběhu roku bylo dále uloveno 9 ks srnců, 12 srn a 7 srnčat. Ne všechny kusy však byly uloveny střelnou zbraní, celkem 13 kusů uhynulo nebo bylo sraženo na silnicích motorovými vozidly. Dále bylo uloveno 5 ks divokých prasat a 4 divoké kachny. Ze zvěře škodící myslivosti bylo uloveno 8 lišek a 9 kun.

V oblasti péče o zvěř a přírodu jsme v zimním období zkrmili více než 30 q krmiva, 2 q kaštanů a 2 q žaludů, dále bylo vysazeno 300 ks smrčků. Celkem členové sdružení odpracovali 409 brigádnických hodin při opravách, údržbě a zbudování mysliveckých zařízení, myslivecké chaty a jejího prostranství, výsadbě a ošetření lesních porostů. Po zhodnocení dodažených výsledků byl schválen náročný plán práce na rok 2013.

Myslivecké sdružení tímto děkuje městu Příbor za poskytnutí finančních prostředků  veřejné finanční podpory bez kterých by ne všechny plánované akce mohly být uskutečněny. Dále patří poděkování Osadnímu výboru Hájov za podporu a spolupráci při pořádání akcí pro občany obce.

Vstup do administrace