Hlavní stránka

Sběr železného šrotu

13.04.2018, Ondřej Sýkora 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov
bude v sobotu 21.dubna 2018 od 8 hod. provádět

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 

- sběr bude probíhat formou objíždění obce sběrným traktorem
- prosíme občany, kteří budou chtít darovat železný šrot hasičům,
aby jej v sobotu dopoledne uložili před dům
- pomůžeme Vám i s vynesením šrotu
- budeme sbírat také starý papír, barevné kovy (měď a hliník) a
vyřazené autobaterie

Případným dárcům moc děkujeme,
podpoříte tím činnost hasičů v naší obci

Hasiči Hájov

Zájezd Věžky a vinneho sklepa

09.04.2018, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - Aktuality) 

 

Z.O. ČZS Hájov pořádá ZÁJEZD

na výstavu Věžky a do vinného sklepu Blatnice pod sv. Antonínkem

a to v sobotu dne 5. května 2018.

Tímto zveme všechny občany, zájemci se můžou přihlásit u

p. Böhm Miroslav, p. Kuchař Libor.

a to nejpozději do 20. dubna 2018.

Cena Zájezdu je 500 kč.

V ceně je autobus, vstup na výstavu a pohoštění ve vinnem sklepu.

Odjezd autobusu od místního hostince v 7.00 h.

Srdečně zvou a na hojnou účast se těší pořadatelé.

 

Turnaj ve stolním tenise - výsledky

03.04.2018, Ondřej Sýkora 

Turnaj v pingpongu v neděli proběhl úspěšně ve sportovní atmosféře v počtu děti 12 hráčů - vítěz kluci Vojta Kubečka a holky Martina Kavková. Dospělí 12 hráčů ( tam jsme očekávali větší účast ) vítěz Lukáš Janák a v kategorii nad 50let zvítězil  Láďa Gottlicher.

  

 

Omezení provozu - Valašská rally 2018

19.03.2018, Ondřej Sýkora 

Město Příbor oznamuje, že v rámci pravidelné každoroční akce „Valašská rally 2018“ konané ve dnech 22.03. – 25.03.2018, dojde dne 25.03.2018 v době od 06:15 do 12:50 hodin k úplné uzavírce komunikací na území města Příbora a místní části Hájov, viz. příloha se zakreslenou trasou závodu. Objízdná trasa povede po sil. I/58, I/48 a II/486 obousměrně.

V rámci výše zmíněné akce dojde také k omezení dopravní obslužnosti u autobusové linky 880640 Kopřivnice – Příbor  – Trnávka – Petřvald, Petřvaldík - u spojů 311, 322 a 304 nebudou obslouženy autobusové zastávky Příbor, Hájov, ČSSS; Příbor, Hájov, kaple; Příbor, Hájov, U Matulů a Příbor, Hájov, Brus – spoj bude veden na zastávku Příbor, Hájov, rozcestí

Příloha - plán uzavírky

Bezpečnost při rally

19.03.2018, Ondřej Sýkora 

DIVÁCKÉ BEZPEČNOSTNÍ ČÍSLO

777 505 402

 

§ 415 (tzv. povinnost generální prevence)

KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK, ABY NEDOCHÝZELO KE ŠKODÝM NA ZDRAVÍ, NA MAJETKU,
NA PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

Nejvyšší soud v rozsudku týkajícího se dovolání zraněného diváka (viz manuál str. 22 - Exkukz do justice) mimo jiné konstatoval, že:
„...v případě automobilové rally se jedná o podnik potenciálně nebezpečný, při němž se vozidla pohybují zvýšenou rychlostí s cílem absolvovat předepsanou trasu v co nejkratší době, aniž by pro jezdce platila pravidla silničního provozu; proto patří k rozumnému požadavku na diváka, aby si nebezpečí kolize uvědomil a přizpůsobil tomu své počínání, včetně výběru místa, odkud hodlá závod sledovat, přestože přístup na ně nebyl pořadatelem zakázán“.

Zdroj: Manuál pro obce vydaný Ministerstvem vnitra ČR

 

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79

UPOZORNĚNÍ

Podle Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79 je mimo jiné pořadatelem sportovní akce pověřená osoba oprávněna zastavit vozidla, jejichž řidiči mají v úmyslu v rozporu s vydaným zvláštním užíváním dotčené pozemní komunikace vjet na místa, kde je akce pořádána. K takovému postupu je oprávněna osoba starší 18 let. Pověřená osoba musí mít při činnosti pověření u sebe. Na požádání je pověřená osoba povinna platným pověřením prokázat policistovi.

PROSÍM, DBEJTE POKYNŮ POŘADATELŮ

Zdroj: Valasskarally.cz - Bezpečnostní informace

Hájovští důchodci v roce 2017

15.03.2018, Ondřej Sýkora 

V neděli 18. února jsme se sešli na výroční členské schůzi Klubů důchodců Hájov.  Zhodnotili jsme uplynulý rok a zároveň si řekli, co uskutečníme v letošním roce.

Schůzi zahájila a řídila paní Mirka Matoušová. Nejprve přivítala všechny přítomné a hosty.  A to starostu města ing. Bohuslava Majera,  místostarostku města ing.  Danu Foriškovou  Ph.D. a předsedu osadního výboru pana Radka Jurečku.

Pokračování článku ...

Veřejné bruslení s hokejem

14.03.2018, Ondřej Sýkora 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá pro všechny zájemce - děti, mládež a dospělé

Veřejné bruslení s hokejem

na zimním stadióně v Kopřivnici v neděli 1. dubna od 14:30 do 15:30 hodin.
Doprava je individuální.
Pronájem ledové plochy uveden pod hlavičkou HASIČI HÁJOV, ale je uspořádaný pro hájovské děti, mládež a dospělé.

Budeme se těšit, že přijdete podpořit tuto sportovní akci.

Velikonoční tvoření

13.03.2018, Petra Kuchařová 

Osadní výbor Hájov a Liga žen zvou všechny děti, rodiče, prarodiče a ostatní občany

na

 VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

 Kdy: v sobotu 24. března 2018 od 15 hodin

Kde: v salónku Obecního domu v Hájově

Materiál na tvoření i občerstvení zajištěno

TĚŠÍME SE NA VÁS 

Zápis z jednání OV

13.03.2018, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

Zápis č. 39 z jednání OV dne 26. 2. 2018

 

Plánovaná uzavírka nájezdu na I/48

07.03.2018, Ondřej Sýkora 

V temínu 3.4.2018 - 30.6.2018 je plánována úplná uzavírka nájezdové rampy na silnici I/48 ve směru na Frýdek-Místek. Objízdná trasa povede přes Kateřinice, Trnávku, Brušperk, Fryčovice a Rychaltice viz. Plánek uzavírky

Svoz bioodpadu - náhradní termín

07.03.2018, Ondřej Sýkora 

Technické služby informují občany, že náhradní svoz bioodpadu proběhne v sobotu 17.3. Další svozy bioodpadu již budou probíhat dle stanovených termínů v harmonogramu.

Biologicky rozložitelné sáčky na bioodpad

28.02.2018, Ondřej Sýkora 

biologicky rozložitelné (kompostovatelné) sáčky na uložení bioodpadu rostlinného původu z kuchyně. Sáčky s odpadem je možné uložit do hnědých 240 l nádob na bioodpad.

Bioodpad, který je možné do sáčku vkládat: zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky pokojových rostlin, řezané květiny, další rostlinný materiál.

Svoz bioodpadu

28.02.2018, Ondřej Sýkora 

Technické služby oznamují,že svoz bioodpadu bude v pátek 2.3.2018 z důvodu mrazu zrušen. O náhradním termínu svozu budou občané včas informováni. Děkujeme za pochopení.

Turnaj ve stolním tenise

23.02.2018, Ondřej Sýkora 

Osadní výbor HÁJOV pořádá v neděli 4.března 2018
v sále kulturního domu

Turnaj ve stolním tenise

Od 10 hod. - turnaj dětí do 14 let
Ve 13:30 hod. - turnaj dospělých
kategorie od 15 do 50 let a kategorie nad 50 let

Turnaj je pořádán pro občany naší obce HÁJOV, proto zveme děti, mládež a všechny ostatní občany

Přijďte si zahrát

Plakát

Myslivecký ples

13.02.2018, Ondřej Sýkora (Myslivecký spolek Příbor - Hájov) 

Myslivecký spolek Příbor-Hájov Vás srdečně zve na

XVII. MYSLIVECKÝ PLES

který se koná v sobotu 24. února 2018 v kulturním domě na Hájově

K tanci a poslechu hraje skupina REMIX

Začátek v 19 hodin

VSTUPNÉ 80, - Kč

MYSLIVECKÝ KUCHYNĚ, SLOSOVATELNÁ HRA O CENY

Místenky nutno objednat na tel. č. 737 245 708 u pana Pavla Kmeťka

Pozvánka

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace