Hlavní stránka

počet zobrazených novinek:
 

Letní večer

18.07.2016, Ondřej Sýkora

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV
pořádá v sobotu 23.července 2016 na výletišti pod Obecním domem

LETNÍ VEČER

K poslechu a tanci hraje skupina KIWI

Zajištěno bohaté občerstvení

začátek ve 19:00     Vstupné 50 Kč

Pozvánka

Zasedání OV Hájov

14.07.2016, Radek Jurečka

Dobrý den ,

dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání OV č.21 , které se uskuteční v pondělí 18.7.2016 od 19:30 v salonku Obecního domu-

Předseda OV Hájov

Radek Jurečka

Posezení při guláši

10.07.2016, Martin Böhm

Český zahradkářský svaz Hájov Vás srdečně zve v sobotu dne16.července na


tradiční posezení při guláší s harmonikou

 

První porce v 16 hodin. Srdečně jste všichni zvání.

Akce se koná na chatě ČZS Hájov.

Letní večer

29.06.2016, Ondřej Sýkora

Rozšíření jmelí a jeho hojný výskyt nejen na území města Příbora

20.06.2016, Ondřej Sýkora

Na území Moravskoslezského kraje, a také v Příboře a jeho okolí, jste zajisté zaznamenali hojný výskyt listnatých a jehličnatých dřevin napadených jmelím. Rychlý nárůst plošného napadení jedinců je vysledován v průběhu posledních 15 let AOPK ČR, Regionálním pracovištěm Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří, která se touto problematikou intenzivně zabývá. Velmi častý výskyt jmelí na dřevinách lze zaregistrovat kolem silnic, kde na dřeviny negativně působí také stres z dopravy. Silně bývají napadeny solitérní stromy v krajině, staré stromy v parcích, aleje a doprovodné břehové porosty.

Více informací k problematice jmelí na stánkách města

Odpovědi na dotazy občanů

10.06.2016, Ondřej Sýkora

Ke stažení odpovědi místostarostky Ing. Dany Foriškové Ph.D. na dotazy občanů z veřejného setkání. Jedná se dle slov paní Foriškové o první část odpovědí. Pro odpovědi na další otázky si paní místostarostka prozatím získává informace.

Pozvánka na 20.řádné zasedání OV - veřejné 13.6.od 19:30 obecní dům

07.06.2016, Radek Jurečka

Kauza májka

07.06.2016, Ondřej Sýkora

Na základě úvodních slov starosty města z VS, že se doslechl, že zakázal stavět máj a na tento popud svolal veřejné setkání s občany na Hájově dne 30.5.2016 si OV Hájov myslí, že došlo k velké dezinformaci. Pan starosta nezakázal stavět májku obci, dle jeho vyjádření zakázal věnovat strom na májku soukromému subjektu Moje školka Hájov. Naštěstí se tohoto úkolu zhostilo MS Hájov za přispění pana Kmeťka a pana předsedy Judr. Františka Bergra, za což jim patří velký dík, kdy tímto přispěním byla udělána radost těm nejmenším. Tudíž je možné, že někteří občané toto starostovi vyčetli, ale bohužel nevěděli, že je jedná o úplně jiný strom na jinou akci.

 

Dále je zde přiložena komunikace mezi vedoucím odboru organizačního a správních činností, pod který spadají osadní výbory, JUDr. Rostislavem Michálkem a OV.

 

Přílohy:

Komunikace ohledně májky pro školku

Komunikace s JUDr. Michálkem ohledně obecního máje

Zájezd do vinného sklepa

02.06.2016, Ondřej Sýkora

Zájemci o zájezd do viného sklepa do Znojma, který pořádá sbor dobrovolných hasičů, se mohou přihlásit u Dalibora Matuly až do konce června.

Info o OV

31.05.2016, Radek Jurečka

Plán práce Osadního výborU

Plán práce na II. pololetí 2015

Plán práce na I. pololetí 2016

Místo jednání: kancelář OV v Obecním domě čp. 87 na Hájově

Program

 1. Zahájení a rekapitulace posledních událostí a jednání v obci
 2. POV a správa obecního majetku - provozní potřeby, návrhy, organizace údržby
 3. Finance - provozní (malý) rozpočet, čerpání, výhled
 4. Kulturní a společenské záležitosti v obci
 5. Informace, úkoly a podněty ze zastupitelstva a rady města (zástupce města)
 6. Různé a diskuse
 7. Usnesení

Jednací řád

 1. Osadní výbor se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích s kompetencemi schválenými na 2. zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2002.
 2. Osadní výbor se ke své činnosti schází především v řádných termínech stanovených v plánu práce.
 3. Řádné zasedání osadního výboru je veřejné - t. j. přístupné ostatním občanům.
 4. Řádná i mimořádná jednání svolává a řídí předseda OV nebo zástupce města.
 5. Člen OV je povinen zúčastňovat se schůzí osadního výboru.
 6. Přípravu jednání organizuje předseda osadního výboru.
 7. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas většina členů OV.
 8. Za zápis zodpovídá předseda OV, který zajistí předání zápisu z jednání na MěÚ a zveřejnění na místní Úřední desce do jednoho týdne.

Kompetence OV

Dle § 121 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je osadní výbor oprávněn:

 1. předkládat zastupitelstvu, radě a výborům obce návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
 2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
 3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce,
 4. dále ZM Příbora schválilo na svém 2. zasedání dne 19.12.2002 svěřit osadním výborům právo disponovat s finančními prostředky určenými rozpočtem města pro potřeby osadních výborů a organizací a složek působících v příslušné části obce.

Vstup do administrace

 


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /mnt/data/accounts/h/hajov/data/www/index.php on line 132