Hlavní stránka

počet zobrazených novinek:
 

Aktuality z Příbora

24.05.2016, Ondřej Sýkora

Do pravého meny byl přidán přehled akualit ze stránek města Příbor www.pribor.eu

Veřejné setkání občanů s vedením města

23.05.2016, Ondřej Sýkora

Vážení občané Příbora - Hájova,
dovolte mi, abych Vás pozval na „veřejné setkání“ občanů místní části Hájov s vedením města.

Setkání se uskuteční dne 30. května 2016 v sále Kulturního domu Hájov v 19:00 hodin.

Těším se na Vaši účast.


Ing. Bohuslav Majer      
                                                                 starosta města Příbora    

Pozvánka ke stažení

Dětský den

23.05.2016, Petra Kuchařová

Liga žen, Osadní výbor Hájov a MS Příbor-Hájov

zve děti, rodiče, prarodiče a ostatní občany 

na 

Dětský den

v sobotu 4. června 2016 od 14 hodin v areálu pod Obecním domem

Můžete se těšit na pohádkový les, branný závod, prolézací atrakci "metro", malování na obličej,

ukázku umění mladých hasičů, ukázku výcviku kynologického klubu Skotnice, fotbalový turnaj, kolo štěstí 

Bude přichystáno bohaté občerstvení, míchané drinky pro děti i dospělé

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

Cestování s dětmi do zahraničí

17.05.2016, Ondřej Sýkora

Ke stažení Informační leták Cestování s dětmi do zahraničí a Informace z Ministerstva vnitra ČR k cestovním dokladům pro děti

Školení řidičů

14.05.2016, Radek Jurečka

MO KDU-ČSL pořádá 20.5.2016 od 19 hod. v sále pohostinství na Hájově bezplatné školení řidičů. 

Jste všichni srdečně zváni. 

Svědcení Sv. Františka

14.05.2016, Radek Jurečka

Místní organizace KDU - ČSL , si dovoluje pozvat občany na svěscení

 ,,Boží muka" - Svatý František .

14.5.2016 od 16:00 na místě samém ,Černice směr Hukvaldy .

 

71. výročí osvobození Hájova

04.05.2016, Ondřej Sýkora

71. výročí osvobození Hájova

 

které se uskuteční ve čtvrtek 5. května 2016 od 19:00 hodin

společným pochodem od kulturního domu  k „Pomníku padlých na Hájově“.

Poděkování, naše vzpomínka a hluboká úcta spojená s položení věnců a projevem místostarostky

Doprovázet bude dechová hudba pana Zdeňka Pukovce

Hosté:  Ing. Dana Forišková Ph.D. – místostarostka města Příbora

Radek Jurečka

Předseda osadního výboru Hájov

Oprava poškozené palisády u školky

22.04.2016, Ondřej Sýkora

Dle informací od ředitelství Valašské Rally bude betonová palisáda u křížku u mateřské školy, která byla poškozena při závodě, opravena v průběhu příštího týdne. Oprava je v řešenní ode dne poškození, kdy byla situace zdokumentována a nahlášena.

 

Ondřej Sýkora

Stavění máje 2016

19.04.2016, Radek Jurečka

Tradice stavění máje  Nejstarší doklad o stavění máje pochází z roku 1422. Stavění máje, které je symbolikou oslav jara, mládí, plodnosti a lásky, je spojen i se zvykem jejího nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic. Ti se ji snaží porazit nebo odříznout ozdobný vrchol, což by pro vesnici znamenalo ostudu. Někdy se také staví malé máje před domy jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky milované dívce. 


Osadní výbor a kulturní komise v minulosti společně zajištovali tradiční kulturní akce na Hájově . V loňském roce stavění máje zajišťoval Osadní výbor ve spolupráci s místními občany , složkami a pracovníky MÚ. Kácení máje a úklid dřeva pod pergolu zajistili členové OV.

Letošní stavění máje se bude lišit. Osadní výbor po zvážení všech okolností, požádal o spolupráci MÚ Příbor, aby zajistil tuto akci.

Vedoucí odboru  pan JUDr. Michálek se ujal tohoto úkolu a po  dotazování na všechny aspekty a rizika  z řad OV pružně a svědomitě odpovídal. OV se na mimořádném 17. zasedání usnesl, aby akci zajistily TS Příbor. TS  mají kvalifikované zaměstnance  a disponují  potřebnou  technikou pro přípravu , přepravu a realizaci samotného vztyčení máje. Na konci května TS provedou  kácení máje.

Pohledy na změnu ohledně  organizace akce budou zcela jistě různé a taktéž OV zvažoval jaké  k tomu budou ohlasy , členové debatovali s občany o změnách. Projednávali  jsme další varianty a okolností jak zákonné, tak i skutečnosti , které by případně  vystavovaly pořádající aktéry nepřiměřeným rizikům ohledně zajištění , udržitelnosti  a ukončení pořádané akce.

Osadní výbor vždy podporoval a i v budoucnu bude v rámci svých kompetencí podporovat pořádání tradičních akcí na Hájově . Pro příklad -   Zachování tradice ,, nočního  hlídaní máje „  zajistí místní mládež .

Dále bude v těchto záležitostech spolupracovat při  pořádání  dalších akcí s příslušnými odbory města.

Osadní výbor Hájov, MÚ Příbor a TS Příbor si dovolují pozvat občany na tradiční stavění máje, které se uskuteční v sobotu 30.4.2016 od 19:00 hod. před Obecním domem.

Těšíme se na společné setkání

Za Osadní výbor

Radek Jurečka

Divácký průvodce bezpečností rally

11.04.2016, Ondřej Sýkora

Vzhledem k tomu, že přes Naši obec povede trasa Valašské rally, bude potřeba ze strany všech občanů a návštěvníků dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. Z tohoto důvodu vydalo vedení závodu příručku "Divácký průvodce bezpečností při sledování rally" a "Bezpečnostní informační leták" a k tomu několik základních informací.

§ 415 (tzv. povinnost generální prevence)

KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE ŠKODÁM

NA ZDRAVÍ, NA MAJETKU NA PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

Nejvyšší soud v rozsudku týkajícího se dovolání zraněného diváka (viz manuál str. 22 – Exkukz do justice) mimo jiné konstatoval, že: „…v případě automobilové rally se jedná o podnik potenciálně nebezpečný, při němž se vozidla pohybují zvýšenou rychlostí s cílem absolvovat předepsanou trasu v co nejkratší době, aniž by pro jezdce platila pravidla silničního provozu; proto patří k rozumnému požadavku na diváka, aby si nebezpečí kolize uvědomil a přizpůsobil tomu své počínání, včetně výběru místa, odkud hodlá závod sledovat, přestože přístup na ně nebyl pořadatelem zakázán“.

Kompletí průvodce Valašskou rally

Převzato z www.valasskarally.eu

Vstup do administrace

 


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /mnt/data/accounts/h/hajov/data/www/index.php on line 132