Hlavní stránka

počet zobrazených novinek:
 

O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů

18.05.2017, Ondřej Sýkora

MÚ Příbor, odbor rozvoje města informuje, že byl vyhlášen dvanáctý ročník soutěže pro obyvatele Příbora a místních částí Hájov a Prchalov „O nejhezčí květinovou výzdobu domů a bytů“ pro rok 2017. Vyplněný formulář přihlášky je možno zaslat elektronicky na adresu novakova@pribor-mesto.cz, podat osobně či poštou na MÚ Příbor do 30.06.2017. Bližší informace budou  mimo jiné zveřejněny v červnovém vydání Měsíčníku města Příbora, ve vestibulu MÚ Příbor či na webu města. V případě dotazů k soutěži můžete kontaktovat paní Andreu Novákovou, MÚ Příbor, odbor rozvoje města, tel.: 556 455 421, novakova@pribor-mesto.cz .

Poděkování

02.05.2017, Ondřej Sýkora

Sbor dobrovolných hasičů Hájov děkuje všem občanům naší obce, kteří věnovali železný šrot a starý papírnašemu hasičskému sboru. Získané finanční prostředky, získané z prodeje těchto surovin, budou sloužit na sportovní a kulturní činnost hasičů v naší obci.

FLORIÁNKOVÉ POSEZENÍ

02.05.2017, Ondřej Sýkora

Sbor dobrovolných hasičů v Hájově si Vás dovoluje pozvat u příležitosti svátku svatého Floriána- patrona všech hasičů v sobotu 6.května 2017 na výletiště pod Obecním domem na tradiční

FLORIÁNKOVÉ POSEZENÍ PŘI GULÁŠI

První porce guláše v 17:00 hodin

72. výročí osvobození Hájova

01.05.2017, Radek Jurečka

72. výročí osvobození Hájova

 

které se uskuteční v pátek 5. května 2017 od 19:00 hodin

společným pochodem od kulturního domu  k „Pomníku padlých na Hájově“.

Poděkování, naše vzpomínka a hluboká úcta spojená s položení věnců a projevem místostarostky

Doprovázet bude dechová hudba pana Zdeňka Pukovce

Hosté:  Ing. Dana Forišková Ph.D. – místostarostka města Příbora

Radek Jurečka

Předseda osadního výboru Hájov

Tradiční stavění májky

24.04.2017, Ondřej Sýkora

Firma Střechy a stavby Sýkora ve spolupráci s SDH Hájov, zvou všechny občany na tradiční stavění májky v neděli 30.dubna od 19:00

Sběr železného šrotu

06.04.2017, Ondřej Sýkora

Sbor dobrovolných hasičů Hájov bude v sobotu 22.dubna 2017 od 10 hod. provádět

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Sběr bude probíhat formou objíždění obce sběrným traktorem
Prosíme občany, kteří budou chtít darovat železný šrot hasičům, aby jej v sobotu dopoledne uložili před dům
Pomůžeme Vám i s vynesením šrotu
Budeme sbírat také starý papír, barevné kovy (měď a hliník) a vyřazené autobaterie
Případným dárcům moc děkujeme, podpoříte tím činnost hasičů v naší obci

Hasiči Hájov

Valašská rally - poděkování

04.04.2017, Ondřej Sýkora

Poděkování v Příloze

Akce UKLIĎME ČESKO

29.03.2017, Ondřej Sýkora

K akci „Ukliďme Česko“ se můžete připojit opět také v Příboře, a to dne 08.04.2017. Sraz účastníků v 9:00 hodin U PENZIONU JAAL. Na Vaši účast se těší organizátoři akce v Příboře - p. Martin Domitra a Dětské zastupitelstvo

Odpovď na dotazy ohledně budovy školky

23.03.2017, Jaroslav Šrámek

Odpověď pana starosty a ani paní místostarostky na vyjádření se občanům k plánovanému prodeji školky na Hájově do dnešního dne není a proto bylo požádáno předsedou OV Hájov a zastupitelem panem Jurečkou o zařazení tohoto bodu na program ZM pořádaného dne 28.3.2016.

Pokud budete mít zájem, přijďte na veřejné zasedání ZM pořádaného 28.3.2017 v piaristickém klášteře v 16:00.

Bezpečnost při rally

17.03.2017, Ondřej Sýkora

DIVÁCKÉ BEZPEČNOSTNÍ ČÍSLO

777 505 402

 

§ 415 (tzv. povinnost generální prevence)

KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE ŠKODÁM NA ZDRAVÍ, NA MAJETKU,
NA PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

Nejvyšší soud v rozsudku týkajícího se dovolání zraněného diváka (viz manuál str. 22 – Exkukz do justice) mimo jiné konstatoval, že:
„...v případě automobilové rally se jedná o podnik potenciálně nebezpečný, při němž se vozidla pohybují zvýšenou rychlostí s cílem absolvovat předepsanou trasu v co nejkratší době, aniž by pro jezdce platila pravidla silničního provozu; proto patří k rozumnému požadavku na diváka, aby si nebezpečí kolize uvědomil a přizpůsobil tomu své počínání, včetně výběru místa, odkud hodlá závod sledovat, přestože přístup na ně nebyl pořadatelem zakázán“.

Zdroj: Manuál pro obce vydaný Ministerstvem vnitra ČR

 

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79

UPOZORNĚNÍ

Podle Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79 je mimo jiné pořadatelem sportovní akce pověřená osoba oprávněna zastavit vozidla, jejichž řidiči mají v úmyslu v rozporu s vydaným zvláštním užíváním dotčené pozemní komunikace vjet na místa, kde je akce pořádána. K takovému postupu je oprávněna osoba starší 18 let. Pověřená osoba musí mít při činnosti pověření u sebe. Na požádání je pověřená osoba povinna platným pověřením prokázat policistovi.

PROSÍM, DBEJTE POKYNŮ POŘADATELŮ

Zdroj: Valasskarally.cz - Bezpečnostní informace

Vstup do administrace

 


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /mnt/data/accounts/h/hajov/data/www/index.php on line 138