Hlavní stránka

Zápis z jednání OV

15.06.2018, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

Zápis č. 42 z jednání OV dne 28. 5. 2018

Dětský den

03.06.2018, Petra Kuchařová 

Osadní výbor Hájov ve spolupráci s Ligou žen a myslivecké sdružení Příbor-Hájov pořádají pro všechny děti

DĚTSKÝ DEN

v něděli 10. června 2018 od 14 hodin

v areálu pod Obecním domem.

Těšit se můžete na Pohádkový les, Branný závod, Kolo štěstí, Skákací hrad, nafukovací atrakce "Metro" a "Vodní válce"

Připraveno bude také bohaté občerstvení.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Akce se koná za každého počasí!

Uzavírka silnice I/48

25.05.2018, Ondřej Sýkora 

 

Také o nadcházejícím víkendu bude probíhat úplná uzavírka silnice I/48, tentokrát v úseku Rybí - Příbor. Uzavírka je plánována od soboty 0:00 hodin do nedělních 24:00 hodin . Od Nového Jičína vede objízdná trasa přes Rybí, Závišice, Kopřivnici, Lubinu a dále na Příbor. Řidiče jedoucí od Ostravy pak oranžové dočasné dopravní značení zavede do Sedlnice, Bartošovic, Hukovic, Kunína a pak do Nového Jičína.

V případě, že práce skončí dříve, doba uzavírky se zkrátí.

Zdroj: novojicinsky.denik.cz

Odstávka dodávky pitné vody

24.05.2018, Ondřej Sýkora 

SmVaK informuje o odstávce dodávky pitné vody 25.5. od 8 do 14 h. na Hájově. Bližší informace bohužel prozatím nemáme.

Uzavírka silnice I/48

16.05.2018, Ondřej Sýkora 

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ – obnova vodorovného dopravního značení a oprava výtluků, dojde v termínu od 19.05.2018 do 20.05.2018 k úplné uzavírce sil. I/48 v úseku Příbor - Rychaltice (od mostu ev. č. 48-027 nad hřbitovem u čerpací stanice PHM)

Objízdná trasa bude vedena po sil. II/486 přes Fryčovice, Brušperk, Krmelín a sil. I/58 do Příbora a zpět

Zdroj, více informací a příloha na www.pribor.eu

V termínu od 26.5.2018 do 27.05.2018 bude ze stejného důvodu uzavřen úsek Rybí - Příbor. Objízdné trasy budou vedeny přes Kopřivnici, Závišice, Rybí, příp. Sedlnice, Bartošovice, Kunín, Šenov

Výzva občanům – znečištění bioodpadu

03.05.2018, Ondřej Sýkora 

Žádáme občany našeho města, aby do hnědých nádob ukládali jen biologicky rozložitelný odpad, větve či keře jen drobné či podrcené. Nedávejte tam kmeny, pařezy ani zeminu s kameny či dokonce stavební suť. Také je zakázáno ukládat biodpad v igelitových pytlích, pouze v kompostovatelných sáčcích. Do hnědých nádob se nesmí dávat ani komunální odpad, ani plasty. Nádoby musí být ve svozový den umístěny na zpevněné ploše veřejného prostranství, ne za plotem. V opačném případě nebudou vysypány!! Děkujeme, že do hnědých nádob budete dávat jen BIOODPAD!

Zdroj: www.pribor.eu

Zápis z jednání OV

02.05.2018, Ondřej Sýkora (Osadní výbor - zápisy z jednání) 

Zápis č. 40 z jednání OV dne 19. 3. 2018

Zápis č. 41 z jednání OV dne 16. 4. 2018

FLORIÁNKOVÉ POSEZENÍ

01.05.2018, Ondřej Sýkora 

Sbor dobrovolných hasičů v Hájově si Vás dovoluje pozvat u příležitosti svátku svatého Floriána- patrona všech hasičů v sobotu 5.května 2018 na výletiště pod Obecním domem na tradiční

FLORÁNKOVÉ POSEZENÍ PŘI GULÁŠI

První porce guláše v 17:00 hodin

Pozvánka

Tradiční stavění májky

28.04.2018, Radek Jurečka 

 Firma Střechy a stavby Sýkora ve spolupráci s SDH Hájov, zvou všechny občany na tradiční stavění májky v pondělí  30.dubna od 19:00

73. výročí osvobození Hájova

26.04.2018, Radek Jurečka 

73. výročí osvobození Hájova

 

které se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2018 od 19:00 hodin

společným pochodem od kulturního domu  k „Pomníku padlých na Hájově“.

Poděkování, naše vzpomínka a hluboká úcta spojená s položení věnců a projevem místostarostky

Doprovázet bude dechová hudba pana Zdeňka Pukovce

Hosté:  Ing. Dana Forišková Ph.D. - místostarostka města Příbora

Radek Jurečka

Předseda osadního výboru Hájov

Sběr železného šrotu

13.04.2018, Ondřej Sýkora 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov
bude v sobotu 21.dubna 2018 od 8 hod. provádět

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 

- sběr bude probíhat formou objíždění obce sběrným traktorem
- prosíme občany, kteří budou chtít darovat železný šrot hasičům,
aby jej v sobotu dopoledne uložili před dům
- pomůžeme Vám i s vynesením šrotu
- budeme sbírat také starý papír, barevné kovy (měď a hliník) a
vyřazené autobaterie

Případným dárcům moc děkujeme,
podpoříte tím činnost hasičů v naší obci

Hasiči Hájov

Zájezd Věžky a vinneho sklepa

09.04.2018, Martin Böhm (Český zahrádkářský svaz - Aktuality) 

 

Z.O. ČZS Hájov pořádá ZÁJEZD

na výstavu Věžky a do vinného sklepu Blatnice pod sv. Antonínkem

a to v sobotu dne 5. května 2018.

Tímto zveme všechny občany, zájemci se můžou přihlásit u

p. Böhm Miroslav, p. Kuchař Libor.

a to nejpozději do 20. dubna 2018.

Cena Zájezdu je 500 kč.

V ceně je autobus, vstup na výstavu a pohoštění ve vinnem sklepu.

Odjezd autobusu od místního hostince v 7.00 h.

Srdečně zvou a na hojnou účast se těší pořadatelé.

 

Turnaj ve stolním tenise - výsledky

03.04.2018, Ondřej Sýkora 

Turnaj v pingpongu v neděli proběhl úspěšně ve sportovní atmosféře v počtu děti 12 hráčů - vítěz kluci Vojta Kubečka a holky Martina Kavková. Dospělí 12 hráčů ( tam jsme očekávali větší účast ) vítěz Lukáš Janák a v kategorii nad 50let zvítězil  Láďa Gottlicher.

  

 

Omezení provozu - Valašská rally 2018

19.03.2018, Ondřej Sýkora 

Město Příbor oznamuje, že v rámci pravidelné každoroční akce „Valašská rally 2018“ konané ve dnech 22.03. – 25.03.2018, dojde dne 25.03.2018 v době od 06:15 do 12:50 hodin k úplné uzavírce komunikací na území města Příbora a místní části Hájov, viz. příloha se zakreslenou trasou závodu. Objízdná trasa povede po sil. I/58, I/48 a II/486 obousměrně.

V rámci výše zmíněné akce dojde také k omezení dopravní obslužnosti u autobusové linky 880640 Kopřivnice – Příbor  – Trnávka – Petřvald, Petřvaldík - u spojů 311, 322 a 304 nebudou obslouženy autobusové zastávky Příbor, Hájov, ČSSS; Příbor, Hájov, kaple; Příbor, Hájov, U Matulů a Příbor, Hájov, Brus – spoj bude veden na zastávku Příbor, Hájov, rozcestí

Příloha - plán uzavírky

Bezpečnost při rally

19.03.2018, Ondřej Sýkora 

DIVÁCKÉ BEZPEČNOSTNÍ ČÍSLO

777 505 402

 

§ 415 (tzv. povinnost generální prevence)

KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK, ABY NEDOCHÝZELO KE ŠKODÝM NA ZDRAVÍ, NA MAJETKU,
NA PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

Nejvyšší soud v rozsudku týkajícího se dovolání zraněného diváka (viz manuál str. 22 - Exkukz do justice) mimo jiné konstatoval, že:
„...v případě automobilové rally se jedná o podnik potenciálně nebezpečný, při němž se vozidla pohybují zvýšenou rychlostí s cílem absolvovat předepsanou trasu v co nejkratší době, aniž by pro jezdce platila pravidla silničního provozu; proto patří k rozumnému požadavku na diváka, aby si nebezpečí kolize uvědomil a přizpůsobil tomu své počínání, včetně výběru místa, odkud hodlá závod sledovat, přestože přístup na ně nebyl pořadatelem zakázán“.

Zdroj: Manuál pro obce vydaný Ministerstvem vnitra ČR

 

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79

UPOZORNĚNÍ

Podle Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79 je mimo jiné pořadatelem sportovní akce pověřená osoba oprávněna zastavit vozidla, jejichž řidiči mají v úmyslu v rozporu s vydaným zvláštním užíváním dotčené pozemní komunikace vjet na místa, kde je akce pořádána. K takovému postupu je oprávněna osoba starší 18 let. Pověřená osoba musí mít při činnosti pověření u sebe. Na požádání je pověřená osoba povinna platným pověřením prokázat policistovi.

PROSÍM, DBEJTE POKYNŮ POŘADATELŮ

Zdroj: Valasskarally.cz - Bezpečnostní informace

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace