Hlavní stránka

počet zobrazených novinek:
 

Sběr železného šrotu

06.04.2017, Ondřej Sýkora

Sbor dobrovolných hasičů Hájov bude v sobotu 22.dubna 2017 od 10 hod. provádět

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

Sběr bude probíhat formou objíždění obce sběrným traktorem
Prosíme občany, kteří budou chtít darovat železný šrot hasičům, aby jej v sobotu dopoledne uložili před dům
Pomůžeme Vám i s vynesením šrotu
Budeme sbírat také starý papír, barevné kovy (měď a hliník) a vyřazené autobaterie
Případným dárcům moc děkujeme, podpoříte tím činnost hasičů v naší obci

Hasiči Hájov

Valašská rally - poděkování

04.04.2017, Ondřej Sýkora

Poděkování v Příloze

Akce UKLIĎME ČESKO

29.03.2017, Ondřej Sýkora

K akci „Ukliďme Česko“ se můžete připojit opět také v Příboře, a to dne 08.04.2017. Sraz účastníků v 9:00 hodin U PENZIONU JAAL. Na Vaši účast se těší organizátoři akce v Příboře - p. Martin Domitra a Dětské zastupitelstvo

Odpovď na dotazy ohledně budovy školky

23.03.2017, Jaroslav Šrámek

Odpověď pana starosty a ani paní místostarostky na vyjádření se občanům k plánovanému prodeji školky na Hájově do dnešního dne není a proto bylo požádáno předsedou OV Hájov a zastupitelem panem Jurečkou o zařazení tohoto bodu na program ZM pořádaného dne 28.3.2016.

Pokud budete mít zájem, přijďte na veřejné zasedání ZM pořádaného 28.3.2017 v piaristickém klášteře v 16:00.

Bezpečnost při rally

17.03.2017, Ondřej Sýkora

DIVÁCKÉ BEZPEČNOSTNÍ ČÍSLO

777 505 402

 

§ 415 (tzv. povinnost generální prevence)

KAŽDÝ JE POVINEN POČÍNAT SI TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE ŠKODÁM NA ZDRAVÍ, NA MAJETKU,
NA PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.

Nejvyšší soud v rozsudku týkajícího se dovolání zraněného diváka (viz manuál str. 22 – Exkukz do justice) mimo jiné konstatoval, že:
„...v případě automobilové rally se jedná o podnik potenciálně nebezpečný, při němž se vozidla pohybují zvýšenou rychlostí s cílem absolvovat předepsanou trasu v co nejkratší době, aniž by pro jezdce platila pravidla silničního provozu; proto patří k rozumnému požadavku na diváka, aby si nebezpečí kolize uvědomil a přizpůsobil tomu své počínání, včetně výběru místa, odkud hodlá závod sledovat, přestože přístup na ně nebyl pořadatelem zakázán“.

Zdroj: Manuál pro obce vydaný Ministerstvem vnitra ČR

 

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79

UPOZORNĚNÍ

Podle Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. | § 79 je mimo jiné pořadatelem sportovní akce pověřená osoba oprávněna zastavit vozidla, jejichž řidiči mají v úmyslu v rozporu s vydaným zvláštním užíváním dotčené pozemní komunikace vjet na místa, kde je akce pořádána. K takovému postupu je oprávněna osoba starší 18 let. Pověřená osoba musí mít při činnosti pověření u sebe. Na požádání je pověřená osoba povinna platným pověřením prokázat policistovi.

PROSÍM, DBEJTE POKYNŮ POŘADATELŮ

Zdroj: Valasskarally.cz - Bezpečnostní informace

Klikací rozpočet města

08.03.2017, Radek Jurečka

Dobrý den, na základě dotazů, posílám odkaz na www.pribor.eu , rozpočet - klikací rozpočet,

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00298328?hodnoty=obyv

S pozdravem 

RadekJurečka

Veřejné setkání

28.02.2017, Ondřej Sýkora

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na veřejné setkání k zamýšlenému prodeji Mateřské školky na Hájově. Setkání se uskuteční v úterý 7. března 2017 v restauraci na Hájově v 18:30 hod.

Přijďte v co největším počtu.

 

Na setkání s Vámi se těší,

 

Ing. Bohuslav Majer Ing. Dana Forišková, Ph.D.
starosta města místostarostka města

Veřejné bruslení s hokejem

21.02.2017, Ondřej Sýkora

Sbor dobrovolných hasičů Hájov pořádá pro všechny zájemce - děti, mládež a dospělé

Veřejné bruslení s hokejem

na zimním stadióně v Kopřivnici v sobotu 25. února od 13:15 do 14:15 hodin.
Doprava je individuální.
Pronájem ledové plochy uveden pod hlavičkou HASIČI HÁJOV je uspořádaný pro všechny hájovské děti, mládež a dospělé.
Budeme se těšit, že přijdete podpořit tuto sportovní akci.

Přednáška

16.02.2017, Ondřej Sýkora

Město Příbor si Vás dovoluje pozvat na přednášku Ing. Marie Strakové „DRUHOVĚ PESTRÉ SMĚSI BYLINNÝCH TRÁVNÍKŮ A KVĚTNATÝCH LUK“, která se uskuteční dne 27.02.2017 v 16:00 hodin v malém sále kulturního domu Příbor. V rámci odpoledního setkání se můžete obeznámit s předností  druhově pestrých porostů a záhonů, ale rovněž s jejich způsobem založení či následnou údržbou. Vstup je volný. Jste srdečně zváni. Více informací naleznete také na webu města Příbora.

Velkoobjemový kontejner

15.02.2017, Ondřej Sýkora

Ve středu 19.dubna 2017 bude na Hájově u kulturního domu přistaven velkoobjemový kontejner. Kontejner bude přistaven vždy v uvedený den v dopoledních hodinách (odvezen bude následující den v dopoledních hodinách). Do kontejneru patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dřevěný, čalouněný, plastový), matrace, peřiny, zrcadla, sanitární keramika, podlahové krytiny - linolea, koberce apod. Kontaktní osoba TS Příbor: Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984


Více informací...

Vstup do administrace

 


Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /mnt/data/accounts/h/hajov/data/www/index.php on line 138